Ble arrangert i Oslo 16. – 17. januar og 17. – 18. januar

«Hvordan skal du som rådmann og toppleder møte kommunenes og fremtidens største utfordringer; bærekraftutfordringene, det grønne skiftet og ikke minst den nødvendige grønne verdiskapingen? Er du forresten i stand til å lede en digitalisert og robotisert kommune? Og vil de nye fylkene bli kontrollstyrende overkommuner?»

  Program Topplederprogrammet januar 2019  Presentasjoner Topplederkonferansen januar 2019   Program for Topplederkonferansen januar 2019

KONTAKT OSS

Norsk Rådmannsforum
C/o Athene Accounting AS
Postboks 4691 Nydalen
0405 Oslo

Email: radmann@athene-group.no

phone
0800 123 456 7890