• “Rådmannsbevegelser”

  Hvorfor slutter så mange rådmenn/kommunedirektører før tiden?

  Universitetet i Agder har inngått avtale med KS om FoU-oppdrag om lederskapet i kommunesektoren.

  “En av problemstillingene er hvorfor så mange rådmenn slutter før tiden. Har det noe å gjøre med hvordan kommunestyret ivaretar arbeidsgiveransvaret sitt på?

  Det sier Morten Øgård, Morten Øgård, professor på Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag ved Universitetet i Agder og faglig leder for SAKOM, Senter for anvendt kommunalforskning.

  Kommunesektoren står overfor utfordringer som krever god ledelse. Da er kontinuitet i lederskapet vesentlig. Et godt og avklart samspill mellom de folkevalgte og kommunedirektøren er sentralt, og Norsk Rådmannsforum ser positivt på at UiA også skal se på hva som kjennetegner et godt samspill.

  På Topplederkonferansen 27. – 28.august er «Rådmannsbevegelser» tema.

  Der vil du møte teamet fra Universitetet i Agder, som deler sin kunnskap om temaet og hva vi allerede vet, og hvordan forskningen videre skal legges opp.

  Norsk Rådmannsforum ved advokatene Jostein Nordbø og Frode Lauareid vil innlede om hva vi ser fra Rådmannsforum sitt ståsted, og om grenser og roller mellom folkevalgte og administrasjon.

  Ny kommunelov gir nye spilleregler og rammer, og grenser og praksis må justeres.

  “Den nye kommuneloven gjør dette til et viktig prosjekt. Vi skal se på hvilke praktiske konsekvenser den nye loven får i kommunene, og om lederskapet blir påvirket”, sier Morten Øgård videre.

  Du kan lese om prosjektet og SAKOM på UiA sine nettsider.

  Norsk Rådmannsforum har gjennom samarbeidsavtalen med UiA etablert en referansegruppe. Denne referansegruppen skal gi innspill til prosjektet underveis.

  Her finner du program og påmeldingsinformasjon til Topplederkonferansen

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • Topplederprogrammet august 2020

  Programmet er klart og invitasjonen er nå sendt ut til samling for kommunedirektører/rådmenn. Vi møtes i Oslo 26.-27.august 2020!

  Kommunedirektører/rådmenn har et stort samfunnsansvar. Jobben er meningsfull, omfattende og til tider krevende. Den senere tid har alle fått store utfordringer med tanke på å håndtere krise.

  Topplederprogrammet/Rådmannsskolen har over tid vært et viktig tilbud, primært for nye rådmenn/kommunedirektører, men også for de som har stått i stillingen flere år.

  Programmet er tilpasset dagens oppgaver og utfordringer. Innholdet utvikles fortløpende slik at alle rådmenn/kommunedirektører, både de som er nye og de som har stått noen år i stillingen, vil ha utbytte av å delta.

  Flere enn 200 rådmenn har så langt deltatt på Topplederprogrammet, og tilbakemeldingene er gjennomgående meget positive.

  Topplederprogrammet består av forelesninger, erfaringsutveksling, tid til felles refleksjon og god anledning til å utvikle nettverk med nye kollegaer. Innlederne har lang erfaring fra og kompetanse om kommunal virksomhet.

  Vi møtes i Oslo med programstart 26.august kl 10.00, og avslutter med lunsj 27.august kl 12.00. Opplegg og innhold er tilpasset den aktuelle situasjonen med pandemien, og vi tilrettelegger de praktiske forholdene slik at smittvern ivaretas i tråd med myndighetens råd.

  Du inviteres med dette til å delta og vi håper vi ser deg i august!

  Program og detaljer om påmelding og priser finner du her.

  Velkommen!

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • Styremøte 14.mai 2020

  I styremøtet 14.mai 2020 ble det besluttet at Topplederprogrammet 26.-27.august 2020 gjennomføres som planlagt med fysisk samling i Oslo. Program og invitasjon er utarbeidet og distribuert. Du kan lese mer om Rådmannsskolen/Topplederprogrammet her.

  Styret diskuterte også Topplederkonferansen 27.-28.august 2020, hvor blant annet statsråd Astrup og direktør Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet har takket ja til å innlede.

  Styret finner det vanskelig å avholde konferansen i sin tradisjonelle form, og besluttet at vi denne gang inviterer til digital konferanse – med kun innledere/debattanter og møteledelse i Oslo. Det blir tilrettelegging for spørsmål, dialog og involvering av deltakerne, og temaene er egnet for engasjement og interesse blant kommune- og fylkesdirektører, rådmenn og fylkesrådmenn.

  Hovedpostene på programmet vil være

  Rådmannsstemmen i samfunnsdebatten, hvor går grensen?

  Endrede rammebetingelser – lærer nød naken kvinne å spinne?

  Program og informasjon om Topplederkonferansen oppdateres her.

  Hele referatet fra styremøtet kan leses her.

  Digitalt styremøte 14.mai 2020, med blide styremedlemmer fra hver sin plass i landet

  By: Tina Skarheim   -  In: Nyheter,Styrereferat   -  0   Comments

 • Invitasjon til Topplederprogram 26.-27.august 2020

  Norsk Rådmannsforum arrangerer Topplederprogram 26.-27.august 2020 i Oslo.

  Hovedtema for topplederprogrammet/Rådmannsskolen denne gang er Rådmannen – ansvaret, rollen og mennesket med vekt på ledergruppen og samspillet med folkevalgte.

  Kommunedirektøren har en viktig rolle som formidler av verdier og forventninger både innad i organisasjonen og utad i samfunnet – hvordan kommuniserer vi og formidler budskapet?  

  Budsjettarbeid, de vanskelige prioriteringen og økonomisk bærekraft vil også være faglige poster.

  Samlingen vil naturlig nok legge til rette for refleksjon over utfordringene dere har møtt våren 2020 og hva som nå ligger foran oss.

  Topplederprogrammet/Rådmannsskolen er et tilbud primært for nye rådmenn/kommunedirektører med inntil et par års funksjonstid.

  Innholdet utvikles og tilpasses dagens oppgaver og utfordringer slik at alle rådmenn/kommunedirektører, også de som har stått noen år i stillingen, vil ha utbytte av å delta.

  Det blir variasjon mellom forelesninger, erfaringsutveksling, tid til felles refleksjon og god anledning til å utvikle nettverk med kolleger.

  Formålet er å bidra til at kommunedirektøren/rådmannen lykkes i stillingen gjennom å tilby kunnskapsbasert opplæring og tilgang på en god refleksjonsarena.

  Samlingen gjennomføres på Grand Hotel i Oslo, og gjennomføres i tråd med gjeldende regler for forsamlinger og smittevern.

  Programskisse og påmeldingsinformasjon finner du her.

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • Å være toppleder når krisen er langvarig

  Perspektivene i å lede i krise og gjennom krise endres når krisen varer over tid. Det kan være krevende å ha et langsiktig og strategisk perspektiv når hverdagen krever mange, raske og vanskelige beslutninger.

  Rådmannens/kommunedirektørens ansvar for ansatte, innbyggere og lokalsamfunn er stort, og mange av dere legger ned mye innsats for kommunen i disse dager – og dette står det respekt av! For folkevalgte, samarbeidspartnere og publikum har det stor betydning at du som kommunedirektør er en tydelig og forutsigbar leder – som bryr deg akkurat nå.

  Jeg håper dere har gode støttespillere, dyktige ledere og folkevalgte rundt dere, som kan støtte og avlaste. Det tjener hverken dere eller kommunen at de viktigste lederne blir utbrent, også etter denne våren trengs det god dømmekraft og gode beslutninger for å komme tilbake til normalen.

  Norsk Rådmannsforum er tilgjengelig dersom du har behov for råd, refleksjon eller støtte. Ta kontakt med meg om du har faglige spørsmål, ønske om rådgivning på å lede krisen, behov for en refleksjon eller bare ønsker en samtale.

  I egen artikkel kan du lese om programmet «Å lede krisen og å lede i krise», som gjennomføres som webinar i mai, og som fysisk samling i september.

  I slutten av august gjennomføres  Topplederprogrammet (rådmannsskolen) og Topplederkonferansen. Vi planlegger for at dette kan gjennomføres på Grand Hotel i Oslo, men tar forbehold knyttet til pandemien.

  Følg med på Facebook og våre hjemmesider for oppdatering om våre arrangement. Se blant annet her.

  Mange av dere har etablert nettverk gjennom Rådmannsforum. I disse tider er kolleger gode å ha – ta kontakt og hør hvordan det står til!

  Lykke til!

  Gudrun Haabeth Grindaker

  By: NR-administrator   -  In: Nyheter   -  0   Comments

KONTAKT OSS

Norsk Rådmannsforum
C/o Athene Accounting AS
Postboks 4691 Nydalen
0405 Oslo

Email: radmann@athene-group.no