• Medlem i Norsk Rådmannsforum

  Norsk Rådmannsforum er rådmennenes egen uavhengige medlems- og interesseorganisasjon. Ca 90 % av alle rådmenn/kommunedirektører/fylkesrådmenn medlemmer i NR.

  Organisasjonen har siden oppstart i 1997 lagt stor vekt på å tilby relevante tjenester til medlemmene. Kort fortalt kan du som medlem blant annet benytte deg av følgende:

  • to timers gratis juridisk rådgivning, særlig knyttet til arbeids-, lønns- og sluttavtaler
  • samtaler med daglig leder om arbeidsforholdet ditt
  • faglig basert Topplederprogram og Topplederkonferanse knyttet til videreutvikling av lederrollen/rådmannsrollen. Vi har løpende dialog med KS om finansiering av deltageravgiften av OU-midler.
  • en enestående anledning til å delta i og bygge opp et unikt rådmannsnettverk.

  Topplederprogrammet gjennomføres med samlinger i januar og august, og ca 175 rådmenn har så langt deltatt på programmet. Du kan lese mer om Topplederprogrammet og Topplederkonferansen her.

  Rollen som kommunedirektør/ fylkesrådmann/rådmann er i utvikling. Rollen og handlingsrommet og utøvelsen av dette er et av de mest sentrale temaene for Norsk Rådmannsforum. Mange kommunedirektører og rådmenn står i krevende situasjoner av ulik karakter. Som medlem i Norsk Rådmannsforum får du et større nettverk og mulighet for rådgivning og støtte.

  Norsk Rådmannsforum ønsker å tilby den enkelte rådmann faglig gode tilbud og arenaer. Vi setter søkelys på kommunedirektørens sentrale og komplekse samfunnsoppdrag, og legger opp medlemstilbudene slik at de både er faglig nyttige og oppleves som en god refleksjonsarena.

  For 2021 er medlemskontingenten kr 3 750,-.

  Vi tilbyr også pensjonistmedlemsskap for 1 000,- pr år.

  Dersom du har spørsmål eller innspill, ta gjerne kontakt. Vi håper du finner det interessant og nyttig å være medlem i rådmannsfellesskapet i Norsk Rådmannsforum.

  Om du ennå ikke er medlem – kontakt oss på telefon eller e-post for å melde deg inn eller bli bedre kjent!

  Gudrun Haabeth Grindaker

  Daglig leder/sekretariatsleder

  Telefon 90 76 15 83

  epost gudrun@radmann.no

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • Et annerledes år

  22. desember 2020

  Et annerledes år

  Med dette julebrevet fra daglig leder ønsker Norsk Rådmannsforum alle medlemmer en riktig god jul!

  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • Topplederkonferansen august 2020

  Konferansen ble gjennomført som digital konferanse 27. og 28.august 2020.

  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • “Rådmannsbevegelser”

  Hvorfor slutter så mange rådmenn/kommunedirektører før tiden?

  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • Topplederprogrammet

  3. juli 2020

  Topplederprogrammet

  Kommunedirektører/rådmenn har et stort samfunnsansvar. Jobben er meningsfull, omfattende og til tider krevende.

  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • Nyhetsbrev fra daglig leder

  Kommunesektoren og resten av samfunnet har i mange uker vært preget av en alvorlig situasjon, med fare for liv og helse, store økonomiske konsekvenser. Vi har sett verdien av tillit og legitimitet til både vårt velferdssamfunn og vårt styresett, med lokaldemokratiet som en viktig bærer av begge deler.

  Les mer

  By: NR-administrator   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • Invitasjon til Topplederprogram 26.-27.august 2020

  Norsk Rådmannsforum arrangerer Topplederprogram 26.-27.august 2020 i Oslo.

  Hovedtema for topplederprogrammet/Rådmannsskolen denne gang er Rådmannen – ansvaret, rollen og mennesket med vekt på ledergruppen og samspillet med folkevalgte.

  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

KONTAKT OSS

Norsk Rådmannsforum
C/o Athene Accounting AS
Postboks 4691 Nydalen
0405 Oslo

Email: radmann@athene-group.no