• Program – topplederkonferansen august 2020

  Til påmelding

  Program

  Torsdag 27.august

  Kl 13.00    Åpning og velkommen

  Styreleder Norsk Rådmannsforum, Hugo Thode Hansen

  Kl 13.15    Rådmannsbevegelser

  Hva vet vi og hva vil vi vite mer om?

  Studier av norske kommunale toppledere. Professor Morten Øgård, Universitetet i Agder presenterer KS-prosjektet Styrket lederskap i kommunal sektor

  Hva ser Norsk Rådmannsforum?

  Jostein Nordbø, advokat Norsk Rådmannsforum

  Benstrekk

  Grenser og roller politikk – administrasjon

  Hvor tydelig kan kommunedirektøren være? Kommuneadvokat i Kongsberg og KS-advokat Frode Lauareid ser blant annet på (ny) kommunelov og rådmannens/kommunedirektørens plikter

  Sentrale problemstillinger

  Diskusjon i grupper og kommentarer i plenum

  Kl 15.30     Møteslutt

  Kl 15.45     Landsmøtet

  Antatt varighet er en time, det sendes ut egen innkalling

  Fredag 28.august

  Kl 09.00    Å være toppleder i omskiftelige tider

  Å lede i nedgangstider betyr ikke å lede en nedgang!

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Er det bare nøden som lærer naken kvinne å spinne?

  Leder av KS’ Strategisk råd for innovasjon og forskning, fylkesrådmann i Agder, Tine Sundtoft

  Det umuliges kunst?

  Rådmann i Berlevåg Jørgen Holten Jørgensen, snakker om å drive en liten (fraflyttings-)kommune.

  Når det ikke er penger!

  Kommunedirektør i Halden, Roar Vevelstad

  Sentrale problemstillinger

  Diskusjon i grupper og kommentarer i plenum

  Pause

  Kl 11 .00    En stemme i samfunnsdebatten

  Hvor langt går den faglige uavhengigheten i møtet mellom politikk og byråkrati?

  Hvordan balansere mellom faglig integritet og tydelige råd – opp mot «politisk slagside» og «utidig meningsytring»? Direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg

  På slakk line?

  Bjørn Gudbjørgsrud, rådmann i Sandefjord, innleder om kommunedirektørens balansegang

  Når blir rådmenn illojale overfor lokaldemokratiet de får betalt for å tjene og respektere?

  Kommentator i Nationen, Eva Nordlund

  Sentrale problemstillinger

  Kommentarer i plenum

  Kl 12.45    Evaluering, avslutning og veien videre

  Styreleder Norsk Rådmannsforum, Hugo Thode Hansen

  Kl 13.00    Slutt

  Til påmelding

  Vi tar forbehold om endringer i programmet

  Til konferansens hovedside

  By: NR-administrator   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

KONTAKT OSS

Norsk Rådmannsforum
C/o Athene Accounting AS
Postboks 4691 Nydalen
0405 Oslo

Email: radmann@athene-group.no