• “Rådmannsbevegelser”

  Hvorfor slutter så mange rådmenn/kommunedirektører før tiden?

  Universitetet i Agder har inngått avtale med KS om FoU-oppdrag om lederskapet i kommunesektoren.

  “En av problemstillingene er hvorfor så mange rådmenn slutter før tiden. Har det noe å gjøre med hvordan kommunestyret ivaretar arbeidsgiveransvaret sitt på?

  Det sier Morten Øgård, Morten Øgård, professor på Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag ved Universitetet i Agder og faglig leder for SAKOM, Senter for anvendt kommunalforskning.

  Kommunesektoren står overfor utfordringer som krever god ledelse. Da er kontinuitet i lederskapet vesentlig. Et godt og avklart samspill mellom de folkevalgte og kommunedirektøren er sentralt, og Norsk Rådmannsforum ser positivt på at UiA også skal se på hva som kjennetegner et godt samspill.

  På Topplederkonferansen 27. – 28.august er «Rådmannsbevegelser» tema.

  Der vil du møte teamet fra Universitetet i Agder, som deler sin kunnskap om temaet og hva vi allerede vet, og hvordan forskningen videre skal legges opp.

  Norsk Rådmannsforum ved advokatene Jostein Nordbø og Frode Lauareid vil innlede om hva vi ser fra Rådmannsforum sitt ståsted, og om grenser og roller mellom folkevalgte og administrasjon.

  Ny kommunelov gir nye spilleregler og rammer, og grenser og praksis må justeres.

  “Den nye kommuneloven gjør dette til et viktig prosjekt. Vi skal se på hvilke praktiske konsekvenser den nye loven får i kommunene, og om lederskapet blir påvirket”, sier Morten Øgård videre.

  Du kan lese om prosjektet og SAKOM på UiA sine nettsider.

  Norsk Rådmannsforum har gjennom samarbeidsavtalen med UiA etablert en referansegruppe. Denne referansegruppen skal gi innspill til prosjektet underveis.

  Her finner du program og påmeldingsinformasjon til Topplederkonferansen

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • Å være toppleder når krisen er langvarig

  Perspektivene i å lede i krise og gjennom krise endres når krisen varer over tid. Det kan være krevende å ha et langsiktig og strategisk perspektiv når hverdagen krever mange, raske og vanskelige beslutninger.

  Rådmannens/kommunedirektørens ansvar for ansatte, innbyggere og lokalsamfunn er stort, og mange av dere legger ned mye innsats for kommunen i disse dager – og dette står det respekt av! For folkevalgte, samarbeidspartnere og publikum har det stor betydning at du som kommunedirektør er en tydelig og forutsigbar leder – som bryr deg akkurat nå.

  Jeg håper dere har gode støttespillere, dyktige ledere og folkevalgte rundt dere, som kan støtte og avlaste. Det tjener hverken dere eller kommunen at de viktigste lederne blir utbrent, også etter denne våren trengs det god dømmekraft og gode beslutninger for å komme tilbake til normalen.

  Norsk Rådmannsforum er tilgjengelig dersom du har behov for råd, refleksjon eller støtte. Ta kontakt med meg om du har faglige spørsmål, ønske om rådgivning på å lede krisen, behov for en refleksjon eller bare ønsker en samtale.

  I egen artikkel kan du lese om programmet «Å lede krisen og å lede i krise», som gjennomføres som webinar i mai, og som fysisk samling i september.

  I slutten av august gjennomføres  Topplederprogrammet (rådmannsskolen) og Topplederkonferansen. Vi planlegger for at dette kan gjennomføres på Grand Hotel i Oslo, men tar forbehold knyttet til pandemien.

  Følg med på Facebook og våre hjemmesider for oppdatering om våre arrangement. Se blant annet her.

  Mange av dere har etablert nettverk gjennom Rådmannsforum. I disse tider er kolleger gode å ha – ta kontakt og hør hvordan det står til!

  Lykke til!

  Gudrun Haabeth Grindaker

  By: NR-administrator   -  In: Nyheter   -  0   Comments

KONTAKT OSS

Norsk Rådmannsforum
C/o Athene Accounting AS
Postboks 4691 Nydalen
0405 Oslo

Email: radmann@athene-group.no