• Topplederprogrammet august 2020

  Programmet er klart og invitasjonen er nå sendt ut til samling for kommunedirektører/rådmenn. Vi møtes i Oslo 26.-27.august 2020!

  Kommunedirektører/rådmenn har et stort samfunnsansvar. Jobben er meningsfull, omfattende og til tider krevende. Den senere tid har alle fått store utfordringer med tanke på å håndtere krise.

  Topplederprogrammet/Rådmannsskolen har over tid vært et viktig tilbud, primært for nye rådmenn/kommunedirektører, men også for de som har stått i stillingen flere år.

  Programmet er tilpasset dagens oppgaver og utfordringer. Innholdet utvikles fortløpende slik at alle rådmenn/kommunedirektører, både de som er nye og de som har stått noen år i stillingen, vil ha utbytte av å delta.

  Flere enn 200 rådmenn har så langt deltatt på Topplederprogrammet, og tilbakemeldingene er gjennomgående meget positive.

  Topplederprogrammet består av forelesninger, erfaringsutveksling, tid til felles refleksjon og god anledning til å utvikle nettverk med nye kollegaer. Innlederne har lang erfaring fra og kompetanse om kommunal virksomhet.

  Vi møtes i Oslo med programstart 26.august kl 10.00, og avslutter med lunsj 27.august kl 12.00. Opplegg og innhold er tilpasset den aktuelle situasjonen med pandemien, og vi tilrettelegger de praktiske forholdene slik at smittvern ivaretas i tråd med myndighetens råd.

  Du inviteres med dette til å delta og vi håper vi ser deg i august!

  Program og detaljer om påmelding og priser finner du her.

  Velkommen!

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • Program – topplederkonferansen august 2020

  Til påmelding

  Program

  Torsdag 27.august

  Kl 13.00    Åpning og velkommen

  Styreleder Norsk Rådmannsforum, Hugo Thode Hansen

  Kl 13.15    Rådmannsbevegelser

  Hva vet vi og hva vil vi vite mer om?

  Studier av norske kommunale toppledere. Professor Morten Øgård, Universitetet i Agder presenterer KS-prosjektet Styrket lederskap i kommunal sektor

  Hva ser Norsk Rådmannsforum?

  Jostein Nordbø, advokat Norsk Rådmannsforum

  Benstrekk

  Grenser og roller politikk – administrasjon

  Hvor tydelig kan kommunedirektøren være? Kommuneadvokat i Kongsberg og KS-advokat Frode Lauareid ser blant annet på (ny) kommunelov og rådmannens/kommunedirektørens plikter

  Sentrale problemstillinger

  Diskusjon i grupper og kommentarer i plenum

  Kl 15.30     Møteslutt

  Kl 15.45     Landsmøtet

  Antatt varighet er en time, det sendes ut egen innkalling

  Fredag 28.august

  Kl 09.00    Å være toppleder i omskiftelige tider

  Å lede i nedgangstider betyr ikke å lede en nedgang!

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Er det bare nøden som lærer naken kvinne å spinne?

  Leder av KS’ Strategisk råd for innovasjon og forskning, fylkesrådmann i Agder, Tine Sundtoft

  Det umuliges kunst?

  Rådmann i Berlevåg Jørgen Holten Jørgensen, snakker om å drive en liten (fraflyttings-)kommune.

  Når det ikke er penger!

  Kommunedirektør i Halden, Roar Vevelstad

  Sentrale problemstillinger

  Diskusjon i grupper og kommentarer i plenum

  Pause

  Kl 11 .00    En stemme i samfunnsdebatten

  Hvor langt går den faglige uavhengigheten i møtet mellom politikk og byråkrati?

  Hvordan balansere mellom faglig integritet og tydelige råd – opp mot «politisk slagside» og «utidig meningsytring»? Direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg

  På slakk line?

  Bjørn Gudbjørgsrud, rådmann i Sandefjord, innleder om kommunedirektørens balansegang

  Når blir rådmenn illojale overfor lokaldemokratiet de får betalt for å tjene og respektere?

  Kommentator i Nationen, Eva Nordlund

  Sentrale problemstillinger

  Kommentarer i plenum

  Kl 12.45    Evaluering, avslutning og veien videre

  Styreleder Norsk Rådmannsforum, Hugo Thode Hansen

  Kl 13.00    Slutt

  Til påmelding

  Vi tar forbehold om endringer i programmet

  Til konferansens hovedside

  By: NR-administrator   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • Nyhetsbrev fra daglig leder

  Kommunesektoren og resten av samfunnet har i mange uker vært preget av en alvorlig situasjon, med fare for liv og helse, store økonomiske konsekvenser. Vi har sett verdien av tillit og legitimitet til både vårt velferdssamfunn og vårt styresett, med lokaldemokratiet som en viktig bærer av begge deler.

  Denne våren har det vært et ekstra stort press på kommuner og fylkeskommuner, og det er selvsagt en forventning til at ordinær drift og tjenestenivå skal skal ytes og aktiviteten skal opprettholdes.

  Som kommunedirektør møter du mange forventninger – fra folkevalgte, fra innbyggere og fra egne ansatte. Det er store krav og mange ulike oppgaver.

  Den siste tiden har du kanskje følt på et svært stort arbeidspress og ansvar, med krevende prioriteringer og situasjoner.

  Vi håper at du har en arbeidssituasjon som bidrar til å opprettholde engasjementet og motivasjon som er nødvendig for å være toppleder i en folkevalgt styrt organisasjon.

  Les hele nyhetsbrevet fra Daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker her.

  By: NR-administrator   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • Invitasjon til Topplederprogram 26.-27.august 2020

  Norsk Rådmannsforum arrangerer Topplederprogram 26.-27.august 2020 i Oslo.

  Hovedtema for topplederprogrammet/Rådmannsskolen denne gang er Rådmannen – ansvaret, rollen og mennesket med vekt på ledergruppen og samspillet med folkevalgte.

  Kommunedirektøren har en viktig rolle som formidler av verdier og forventninger både innad i organisasjonen og utad i samfunnet – hvordan kommuniserer vi og formidler budskapet?  

  Budsjettarbeid, de vanskelige prioriteringen og økonomisk bærekraft vil også være faglige poster.

  Samlingen vil naturlig nok legge til rette for refleksjon over utfordringene dere har møtt våren 2020 og hva som nå ligger foran oss.

  Topplederprogrammet/Rådmannsskolen er et tilbud primært for nye rådmenn/kommunedirektører med inntil et par års funksjonstid.

  Innholdet utvikles og tilpasses dagens oppgaver og utfordringer slik at alle rådmenn/kommunedirektører, også de som har stått noen år i stillingen, vil ha utbytte av å delta.

  Det blir variasjon mellom forelesninger, erfaringsutveksling, tid til felles refleksjon og god anledning til å utvikle nettverk med kolleger.

  Formålet er å bidra til at kommunedirektøren/rådmannen lykkes i stillingen gjennom å tilby kunnskapsbasert opplæring og tilgang på en god refleksjonsarena.

  Samlingen gjennomføres på Grand Hotel i Oslo, og gjennomføres i tråd med gjeldende regler for forsamlinger og smittevern.

  Programskisse og påmeldingsinformasjon finner du her.

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

KONTAKT OSS

Norsk Rådmannsforum
C/o Athene Accounting AS
Postboks 4691 Nydalen
0405 Oslo

Email: radmann@athene-group.no