Deltakeravgiften kan dekkes av OU-midler. Topplederkonferansen er forhåndsgodkjent kurs, men kommunen må sende utbetalingsanmodning til KS.
Velg fra listen over. Kun konferansen - Kr. 1.800,-, Konferanse og middag - Kr. 2.800,-, Konferanse, middag og en overnatting (19. - 20. august) - Kr. 4.850,- , Konferanse, middag og to overnattinger (18. - 20. august) - Kr. 6.900,-
Viktige beskjeder til arrangør om allergier eller behov for tilrettelegging.
Faktura vil bli sendt til kommunen, så legg til ANST/bestillingsnummer hvis du har det.
Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan Norsk Rådsmannsforum behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Alle opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson er å regne som personopplysninger. Behandlingen av personopplysninger innebærer enhver bruk av slike opplysninger, eksempelvis innhenting, registrering, sammenstilling, lagring eller utlevering.

Behandlingsansvarlig:

Daglig leder er på vegne av Norsk Rådmannsforum behandlingsansvarlig for organisasjonens behandling av dine personopplysninger. Behandlingsansvarlig bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og på hvilken måte behandlingen skal skje.

Personopplysninger som lagres:

Navn, adresse, arbeidssted, fakturainformasjon, telefonnummer og e-postadresse lagres i forbindelse med kontakt gjennom vår nettside eller til våre ansatte. Hvilke konkrete personopplysninger som innhentes og registreres er avhengig av oppgaven som skal utføres.

Formålet med behandlingen:

Vi behandler personopplysninger for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også personopplysninger for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt forhold til oss som organisasjon via e-post, telefon eller SMS.

Innhenting av personopplysninger:

Vi lagrer de personopplysninger som du har avgitt på vår hjemmeside eller til våre ansatte i forbindelse med påmelding og/eller avholdelse av ulike arrangementer.

Utlevering av personopplysninger:

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger:

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kundeforhold lagres i vårt medlemsregister så lenge du er medlem hos oss, og inntil 3 år etter at du har vært medlem. Opplysninger vi er forpliktet til å bevare etter bokføringsloven vil lagres i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den som er registrert:

Vi behandler diner personopplysninger i henhold til personopplysningslover og gjeldene forskrifter. Vi informer om at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling som er i strid med de aktuelle reglene og forskriftene.

Informasjonssikkerhet:

Vi sikrer dine personopplysninger med både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon:

Henvendelser om hvilke opplysninger vi har registret, retting eller sletting av disse kan sendes skriftlig til følgene adresser:

E-post: radmann@hjelleregnskap.no

Postadresse: c/o Hjelle Regnskap og Økonomi AS, Postboks 6, 0410 Oslo

KONTAKT OSS

Norsk Rådmannsforum
C/o Athene Accounting AS
Postboks 4691 Nydalen
0405 Oslo

Email: radmann@athene-group.no

phone
0800 123 456 7890