Styre

Styret i Norsk Rådmannsforum består i perioden 2019 – 2021 av følgende:

Leder:
Hugo Thode Hansen, rådmann i Harstad

Nestleder:
Tone Marie Nybø Solheim, rådmann i Grimstad

Styremedlemmer:
Katrine Lereggen, rådmann i Melhus
Rune Hallingstad, rådmann i Ullensaker
Bjørn Gudbjørgsrud, rådmann i Sandefjord

Varamedlemmer:
Aud Norunn Strand, rådmann i Modum
Børge Toft, rådmann i Alstahaug
Rannveig Mogren, rådmann i Gausdal
Jostein Førre, rådmann i Sveio

Valgkomité:
Toril Eeg, leder i Færder
Arne Sverre Dahl, Molde
Kjetil Skieie, Lødingen

Organisasjon

Organisasjonen/sekretariatet i Norsk Rådmannsforum består av sekretariatsleder Gudrun Haabeth Grindaker og juridisk rådgiver, advokat Jostein Nordbø (avtale om juridisk bistand til medlemmene).

Regnskapet føres av autorisert regnskapsfører Hjelle Regnskap og Økonomi AS i Oslo.


Vedtekter

Vedtektene for NR ligger vedlagt.

  Vedtekter

Økonomi

Regnskap vil komme under.

  Regnskap 2019 kommer

Strategiplan

Strategiplan ligger vedlagt.

  Strategiplan 2019-2020   Strategiplan 2016-2018

KONTAKT OSS

Norsk Rådmannsforum
C/o Hjelle Regnskap og økonomi AS
Postboks 6
0410 Oslo

Email: radmann@hjelleregnskap.no