Styre

På landsmøtet 28.august 2020 ble det avholdt valg, og følgende ble valgt for perioden 2020 – 2022 (funksjonstid frem til landsmøte 2022): 

LederHugo Thode Hansen, kommunedirektør i Harstad

Nestleder: Tone Marie Nybø Solheim, kommunedirektør i Grimstad

Styremedlemmer: Katrine Lereggen, rådmann i Melhus  Rune Hallingstad, rådmann i Ullensaker  Bjørn Gudbjørgsrud, rådmann i Sandefjord, Jan Sivert Jøsendal, fylkesrådmann Vestfold og Telemark fylkeskommune

Varamedlemmer: Aud Norunn Strand, rådmann i Modum  Børge Toft, rådmann i Alstahaug , Rannveig Mogren, kommunedirektør i Gausdal, Jostein Førre, rådmann i Sveio, 

Valgkomité: Toril Eeg, Færder  Arne Sverre Dahl, Molde. Varamedlem: Berit Hannasvik, Averøy

Revisorer: Robert Pettersen, Rana og Rolf Kåre Jensen, Bodø 

Organisasjon

Organisasjonen/sekretariatet i Norsk Rådmannsforum består av daglig leder/sekretariatsleder Gudrun Haabeth Grindaker og juridisk rådgiver, advokat Jostein Nordbø (avtale om juridisk bistand til medlemmene).

Regnskapet føres av autorisert regnskapsfører Athene Accounting AS i Oslo.

Medlem

Her kan du lese mer om medlemsfordelene og kontingent. 

Landsmøte 2020

Alle sakspapirer fra landsmøtet 2020 finner du herKONTAKT OSS

Norsk Rådmannsforum
C/o Athene Accounting AS
Postboks 4691 Nydalen
0405 Oslo

Email: radmann@athene-group.no