Styre

Styret for Norsk Rådmannsforum ble valgt på landsmøtet 28.august 2020. På styremøtet 17.februar 2021 ble det gjort suppleringsvalg, da to representanter gikk ut av styret (referat her). 

Følgende er valgt med funksjonstid frem til landsmøte 2022: 

LederHugo Thode Hansen, kommunedirektør i Harstad

Styremedlemmer:

Katrine Lereggen, rådmann i Melhus  Rune Hallingstad, rådmann i Ullensaker, Bjørn Gudbjørgsrud, rådmann i Sandefjord, Aud Norunn Strand, rådmann i Modum 

Varamedlemmer:

1. Børge Toft, rådmann i Alstahaug

2. Rannveig Mogren, kommunedirektør i Gausdal

3. Jostein Førre, rådmann i Sveio

Valgkomité: Toril Eeg, Færder (leder). Arne Sverre Dahl, Molde. Endre Skjervø, Frosta. Varamedlemmer: Gro Herheim, Larvik. Berit Hannasvik, Averøy. Rolf Kåre Jensen, Bodø.

Revisorer: Robert Pettersen, Rana og Rolf Kåre Jensen, Bodø 

Organisasjon

Organisasjonen/sekretariatet i Norsk Rådmannsforum består av daglig leder/sekretariatsleder Gudrun Haabeth Grindaker og juridisk rådgiver, advokat Jostein Nordbø (avtale om juridisk bistand til medlemmene).

Regnskapet føres av autorisert regnskapsfører Athene Accounting AS i Oslo.

Medlem

Her kan du lese mer om medlemsfordelene og kontingent. 

Landsmøte 2020

Alle sakspapirer fra landsmøtet 2020 finner du herKONTAKT OSS

Norsk Rådmannsforum
C/o Athene Accounting AS
Postboks 4691 Nydalen
0405 Oslo

Email: radmann@athene-group.no