Styre

Styret i Norsk Rådmannsforum består i perioden 2019 – 2021 av følgende:

LederHugo Thode Hansen, kommunedirektør i Harstad

Nestleder: Tone Marie Nybø Solheim, rådmann i Grimstad

Styremedlemmer: Katrine Lereggen, rådmann i Melhus  Rune Hallingstad, rådmann i Ullensaker  Bjørn Gudbjørgsrud, rådmann i Sandefjord

Varamedlemmer: Aud Norunn Strand, rådmann i Modum  Børge Toft, rådmann i Alstahaug  Rannveig Mogren, kommunedirektør i Gausdal Jostein Førre, rådmann i Sveio

Valgkomité: Toril Eeg, Færder  Arne Sverre Dahl, Molde 

Organisasjon

Organisasjonen/sekretariatet i Norsk Rådmannsforum består av sekretariatsleder Gudrun Haabeth Grindaker og juridisk rådgiver, advokat Jostein Nordbø (avtale om juridisk bistand til medlemmene).

Regnskapet føres av autorisert regnskapsfører Athene Accounting AS i Oslo.KONTAKT OSS

Norsk Rådmannsforum
C/o Athene Accounting AS
Postboks 4691 Nydalen
0405 Oslo

Email: radmann@athene-group.no