Norsk Rådmannsforum har følgende målsetting; å bidra til at rådmennene lykkes i stillingen gjennom å tilby førsteklasse kunnskapsbasert opplæring og utvikling samt sikre trygge avtaleforhold. Forumet skal være den mest inspirerende kunnskaps- og kompetansebaserte møteplassen når rådmenn søker faglig og personlig utvikling og støtte til å videreutvikle rådmannsrollen.

Vår faglige virksomhet bygger på bred erfaring gjennom mange år, samtidig som den utvikles i tråd med utviklingen av rådmannsrollen. Norsk Rådmannsforum ønsker å bidra til ytterligere profesjonalisering av rådmennene og kommunenes øvrige toppledelse. Morgendagens utfordringer er komplekse og til dels uforutsigbare og krever stadige faglige oppdateringer og tilpasninger. Norsk Rådmannsforum vil derfor tilrettelegge for og videreutvikle de faglige tilbudene gjennom det vedtatte Topplederprogrammet. Topplederprogrammet har to deler; Del 1 som omfatter faglige tilbud til nytilsatte rådmenn, og Del 2 som omfatter Topplederkonferansen for både rådmenn og ledergruppene, samt Rådmannsforum som er rådmennenes egen høstsamling.

Her finner du de aktuelle faglige tilbudene for 1. halvår 2020:


Topplederprogrammet 2020

Topplederprogrammet vil i 2020 bli avviklet i to bolker, og vil bli gjennomført i forkant av topplederkonferansene. Datoene for 2020 er satt til  13. – 14. januar for første og 26. – 27. august for andre bolken. Det legges særlig vekt på innhold og muligheter i selve rollen som rådmann.

Informasjon om den første samlingen finner du her.
Vi kommer tilbake med informasjon om den andre samlingen så fort det er klart.

Topplederkonferansen 2020

Topplederkonferansen vil i 2020 bli avviklet i to bolker. Datoene for 2020 er satt til 14. – 15. januar for den første og 27. – 28. august for den andre bolken. Forumet er et tilbud til rådmennene der faglig og egen utvikling er i fokus.

Informasjon om den første samlingen finner du her.
Vi kommer tilbake med informasjon om den andre samlingen så fort det er klart.


Arkiv

  Topplederprogrammet August 2019   Topplederkonferansen - August 2019   Topplederkonferansen og Topplederprogrammet januar 2019  Program for Topplederprogrammet august 2018   Program for Topplederprogrammet februar 2018   Program Rådmannsskolen 2017 Del 1

KONTAKT OSS

Norsk Rådmannsforum
C/o Hjelle Regnskap og økonomi AS
Postboks 6
0410 Oslo

Email: radmann@hjelleregnskap.no