Norsk Rådmannsforum sin målsetting er å bidra til at kommunedirktører/rådmenn lykkes i stillingen ved å tilby førsteklasses opplæring og utviklingstiltak, samt sikre trygge avtaleforhold.

Forumet skal være den mest inspirerende kunnskaps- og kompetansebaserte møteplassen når rådmenn/kommunedirektører søker faglig og personlig utvikling og støtte til å videreutvikle rollen.

Morgendagens utfordringer er komplekse og til dels uforutsigbare, og krever stadige faglige oppdateringer og tilpasninger. Vår faglige virksomhet bygger på bred erfaring gjennom mange år, samtidig som vårt tilbud følger utviklingen av rollen som kommunedirektør og fylkesrådmann. 

Norsk Rådmannsforum bidrar til ytterligere profesjonalisering av kommunedirektørene (rådmennene) og øvrig toppledelse gjennom sine faglige tilbud. Topplederprogrammet består av et program som særlig har nytilsatte kommunedirektører/rådmenn som målgruppe, og Topplederkonferansen for rådmenn/kommunedirektører og deres ledergruppe. Vi arrangerer også Rådmannsforum, som er kommunedirektørenes/rådmennenes egen høstsamling.

Kommunen kan ofte søke om OU-midler ved deltakelse på våre arrangement, les mer om dette her

Våre faglige tilbud:


Å lede krisen og å lede i krise

Norsk Rådmannsforum har utviklet et tilbud «Å lede krisen og å lede i krise» for rådmenn/kommunedirektører/fylkesrådmenn. På grunn av pandeminen gjennomfører vi dette programmet i år digitalt.

Alle rådmenn/kommunedirektører har gjennom 2020 fått mye erfaring i å lede krisen og å lede i krisen, og neste webinar om dette temaet gjennomføres 28. oktober 2020 – invitasjon og mer informasjon finner du her.  

Vi arrangerte også webinar i mai 2020, og du kan lese mer om dette her

Topplederprogrammet 

Topplederprogrammet 2020 gjennomføres i to årlige bolker. Samlingene avholdes i forkant av topplederkonferansene.

Programmet legger vekt på innhold og muligheter i rådmannsrollen, med faglige innlegg og rom for dialog og erfaringsdeling.

Første samling ble gjennomført 13-14 januar 2020, mer informasjon om denne samlingen finner du her.

Andre samling ble gjennomført 26-27 august 2020, informasjon om denne samlingen finner du her.

Topplederprogrammet denne vinteren arrangeres 13.-14.januar 2021. Mer informasjon kommer i løpet av høsten, men vi planlegger at dette gjennomføres som fysisk samling på Grand Hotel i Oslo. 

Topplederkonferansen

Topplederkonferansen avholdes to ganger årlig i januar og august. Dette er et tilbud til kommunedirektører/rådmenn for faglig og egen utvikling.

I 2020 arrangerte vi Topplederkonferansene i januar og august, og nedenfor finner du mer informasjon om disse konferansene.

Topplederkonferansen i januar 2021 avholdes 14.-15.januar 2021. Datoer er fastsatt, og vi håper at vi alle kan samles i Oslo “som vanlig”, men tar selvsagt forbehold om at dette lar seg gjøre ut fra smitteråd og situasjonen knyttet til covid-pandemien.  


Arkiv

KONTAKT OSS

Norsk Rådmannsforum
C/o Athene Accounting AS
Postboks 4691 Nydalen
0405 Oslo

Email: radmann@athene-group.no