Norsk Rådmannsforum sin målsetting er å bidra til at kommunedirektører/rådmenn lykkes i stillingen ved å tilby førsteklasses opplæring og utviklingstiltak, samt sikre trygge avtaleforhold.

Forumet skal være den mest inspirerende kunnskaps- og kompetansebaserte møteplassen når rådmenn/kommunedirektører søker faglig og personlig utvikling og støtte til å videreutvikle rollen.

Morgendagens utfordringer er komplekse og til dels uforutsigbare, og krever stadige faglige oppdateringer og tilpasninger. Vår faglige virksomhet bygger på bred erfaring gjennom mange år, samtidig som vårt tilbud følger utviklingen av rollen som kommunedirektør og fylkesrådmann. 

Norsk Rådmannsforum bidrar til ytterligere profesjonalisering av kommunedirektørene (rådmennene) og øvrig toppledelse gjennom sine faglige tilbud. Topplederprogrammet består av et program som særlig har nytilsatte kommunedirektører/rådmenn som målgruppe, og Topplederkonferansen for rådmenn/kommunedirektører og deres ledergruppe. Vi arrangerer også Rådmannsforum, som er kommunedirektørenes/rådmennenes egen høstsamling.

Kommunen kan ofte søke om OU-midler ved deltakelse på våre arrangement, les mer om dette her

Våre faglige tilbud:


Å lede krisen og å lede i krise

Norsk Rådmannsforum har utviklet et tilbud «Å lede krisen og å lede i krise» for rådmenn/kommunedirektører/fylkesrådmenn. På grunn av pandemien gjennomførte vi dette programmet i 2020 digitalt.

Alle rådmenn/kommunedirektører har gjennom 2020 fått mye erfaring i å lede krisen og å lede i krisen, og du kan lese mer om vårt webinar om dette temaet (mai 2020) her.

Topplederprogrammet 

Topplederprogrammet gjennomføres i to årlige bolker, normalt i  forkant av topplederkonferansene i januar og august.

Programmet legger vekt på innhold og muligheter i rådmannsrollen, med faglige innlegg og rom for dialog og erfaringsdeling.

Du finner mer informasjon om Topplederprogrammet her

Topplederkonferansen

Topplederkonferansen avholdes to ganger årlig og er et tilbud til kommunedirektører/rådmenn for faglig og egen utvikling.

I 2020 arrangerte vi Topplederkonferansene i januar og august, og nedenfor finner du mer informasjon om disse konferansene.

Topplederkonferansen denne våren avholdes digitalt 12.mars 2021. Mer informasjon kommer om ikke lenge.


Arkiv


KONTAKT OSS

Norsk Rådmannsforum
C/o Athene Accounting AS
Postboks 4691 Nydalen
0405 Oslo

Email: radmann@athene-group.no