Norsk Rådmannsforum sin målsetting er å bidra til at rådmennene lykkes i stillingen gjennom å tilby førsteklasses opplæring og utviklingstiltak, samt sikre trygge avtaleforhold.

Forumet skal være den mest inspirerende kunnskaps- og kompetansebaserte møteplassen når rådmenn/kommunedirektører søker faglig og personlig utvikling og støtte til å videreutvikle rådmannsrollen.

Morgendagens utfordringer er komplekse og til dels uforutsigbare, og krever stadige faglige oppdateringer og tilpasninger. Vår faglige virksomhet bygger på bred erfaring gjennom mange år, samtidig som den utvikles i tråd med utviklingen av rådmannsrollen.

Norsk Rådmannsforum bidrar til ytterligere profesjonalisering av rådmennene og kommunenes øvrige toppledelse gjennom sine faglige tilbud. Topplederprogrammet består av et program som særlig har nytilsatte kommunedirektører/rådmenn som målgruppe, og Topplederkonferansen for rådmenn/kommunedirektører og deres ledergruppe. Dessuten arrangeres Rådmannsforum, som er kommunedirektørenes/rådmennenes egen høstsamling.

Våre faglige tilbud i 2020:


Å lede krisen og å lede i krise

Norsk Rådmannsforum har utviklet et tilbud «Å lede krisen og å lede i krise» for rådmenn/kommunedirektører/fylkesrådmenn.

Alle rådmenn/kommunedirektører har gjennom våren 2020 fått mye erfaring i å lede krisen og å lede i krisen, og den 12. og 13.mai 2020 arrangerte vi webinar om dette temaet. Du kan lese mer her.

Topplederprogrammet 2020

Topplederprogrammet 2020 gjennomføres i to årlige bolker. Samlingene avholdes i forkant av topplederkonferansene.

Programmet legger vekt på innhold og muligheter i rådmannsrollen, med faglige innlegg og rom for dialog og erfaringsdeling.

Første samling ble gjennomført 13-14 januar 2020, mer informasjon om denne samlingen finner du her.

Andre samling gjennomføres i 26-27 august 2020, informasjon om denne samlingen finner du her.

Topplederkonferansen 2020

Topplederkonferansen avholdes to ganger årlig i januar og august. Dette er et tilbud til kommunedirektører/rådmenn for faglig og egen utvikling.

Første Topplederkonferansene 2020 ble gjennomført i januar 2020, du finner mer informasjon om denne her.

Neste Topplederkonferanse avholdes 27-28 august 2020. Informasjon om konferansen finnes her Vi oppdaterer fortløpende med detaljer om program, innledere og opplegg.

På grunn av corona-pandemien gjennomføres dette som en digital konferanse, med innledere, debattanter og møteledelse i Oslo.

Det legges til rette for involvering av deltakerne selv om vi denne gang sitter spredt i hele landet – og det blir anledning både til spørsmål, dialog og refleksjon.


Arkiv

  Topplederprogrammet - Januar 2020   Topplederkonferansen - Januar 2020   Topplederprogrammet - August 2019   Topplederkonferansen - August 2019   Topplederkonferansen og Topplederprogrammet - Januar 2019   Topplederprogrammet - August 2018   Topplederprogrammet - Februar 2018   Program Rådmannsskolen 2017

KONTAKT OSS

Norsk Rådmannsforum
C/o Athene Accounting AS
Postboks 4691 Nydalen
0405 Oslo

Email: radmann@athene-group.no