Norsk Rådmannsforum sin målsetting er å bidra til at rådmennene lykkes i stillingen gjennom å tilby førsteklasse kunnskapsbasert opplæring og utvikling samt sikre trygge avtaleforhold.

Forumet skal være den mest inspirerende kunnskaps- og kompetansebaserte møteplassen når rådmenn søker faglig og personlig utvikling og støtte til å videreutvikle rådmannsrollen.

Morgendagens utfordringer er komplekse og til dels uforutsigbare, og krever stadige faglige oppdateringer og tilpasninger. Vår faglige virksomhet bygger på bred erfaring gjennom mange år, samtidig som den utvikles i tråd med utviklingen av rådmannsrollen.

Norsk Rådmannsforum bidrar til ytterligere profesjonalisering av rådmennene og kommunenes øvrige toppledelse gjennom sine faglige tilbud. Topplederprogrammet består av et program som særlig har nytilsatte kommunedirektører/rådmenn som målgruppe, og Topplederkonferansen for rådmenn/kommunedirektører og deres ledergruppe. Dessuten arrangeres Rådmannsforum, som er kommunedirektørenes/rådmennenes egen høstsamling.

Våre faglige tilbud i 2020:


Å lede krisen og å lede i krise

Norsk Rådmannsforum har utviklet et tilbud «Å lede krisen og å lede i krise» for rådmenn/ kommunedirektører/fylkesrådmenn.

Alle rådmenn/kommunedirektører har gjennom våren fått mye erfaring i å lede krisen og å lede i krisen.

Dersom du ønsker å delta på webinar/seminar kan du lese mer her.

Topplederprogrammet 2020

Topplederprogrammet 2020 gjennomføres i to årlige bolker. Samlingene avholdes i forkant av topplederkonferansene.

Programmet legger vekt på innhold og muligheter i rådmannsrollen, med faglige innlegg og rom for dialog og erfaringsdeling.

Første samling ble gjennomført 13-14 januar 2020, mer informasjon om denne samlingen finner du her.

Andre samling gjennomføres i 26-27 august 2020, informasjon om denne samlingen finner du her.

Topplederkonferansen 2020

Første Topplederkonferansene 2020 ble gjennomført i januar, og andre bolk planlegges i Oslo 27. – 28. august. Forumet er et tilbud til kommunedirektører/rådmennen der faglig og egen utvikling er i fokus.

Informasjon om den første samlingen finner du her.

På grunn av corona-pandemien tar vi forbehold om tid og sted for andre del, følg med på våre nettsider for å holde deg oppdatert.


Arkiv

  Topplederprogrammet August 2019   Topplederkonferansen - August 2019   Topplederkonferansen og Topplederprogrammet januar 2019  Program for Topplederprogrammet august 2018   Program for Topplederprogrammet februar 2018   Program Rådmannsskolen 2017 Del 1

KONTAKT OSS

Norsk Rådmannsforum
C/o Athene Accounting AS
Postboks 4691 Nydalen
0405 Oslo

Email: radmann@athene-group.no