• Praktisk informasjon – topplederkonferansen august 2020

  Konferansested

  Konferansen avholdes digitalt, med tilrettelegging for involvering og deltakelse underveis.

  Møteledelse og innledere møtes i Oslo.

  Mer informasjon om praktisk gjennomføring sendes deltakere i forkant av konferansen.

  Påmelding

  Vi ønsker påmelding så raskt som mulig – påmeldingsfrist 15.august 2020.

  Til påmeldingssiden

  Merk at påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristen, og det faktureres i hht påmelding.

  Priser

  Deltageravgift

  Medlemmer i Norsk Rådmannsforum: kr 1 500,-

  Ikke medlem i Norsk Rådmannsforum: kr 3 000,-

  Det er gitt forhåndsgodkjenning fra KS om at deltakeravgiften dekkes av OU-midler.

  Oppholdspakke

  Topplederkonferansen starter direkte i etterkant av Topplederprogrammet.

  Deltakere på Topplederprogrammet kan følge Topplederkonferansen fra eget lokale i Oslo, og vi tilbyr oppholdspakke. Mer informasjon om priser og praktisk gjennomføring kommer senere.

  Arrangør

  Norsk Rådmannsforum arrangerer konferansen.

  Ta gjerne kontakt med daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker dersom du har spørsmål eller ønsker kontakt med oss.

  Til konferansens hovedside

  E-post gudrun@radmann.no.

  By: NR-administrator   -  In: Ukategorisert   -  0   Comments

KONTAKT OSS

Norsk Rådmannsforum
C/o Athene Accounting AS
Postboks 4691 Nydalen
0405 Oslo

Email: radmann@athene-group.no