• Medlem i Norsk Rådmannsforum

  Norsk Rådmannsforum er rådmennenes egen uavhengige medlems- og interesseorganisasjon. Ca 90 % av alle rådmenn/kommunedirektører/fylkesrådmenn medlemmer i NR.

  Organisasjonen har siden oppstart i 1997 lagt stor vekt på å tilby relevante tjenester til medlemmene. Kort fortalt kan du som medlem blant annet benytte deg av følgende:

  • to timers gratis juridisk rådgivning, særlig knyttet til arbeids-, lønns- og sluttavtaler
  • samtaler med daglig leder om arbeidsforholdet ditt
  • faglig basert Topplederprogram og Topplederkonferanse knyttet til videreutvikling av lederrollen/rådmannsrollen. Vi har løpende dialog med KS om finansiering av deltageravgiften av OU-midler.
  • en enestående anledning til å delta i og bygge opp et unikt rådmannsnettverk.

  Topplederprogrammet gjennomføres med samlinger i januar og august, og ca 175 rådmenn har så langt deltatt på programmet. Du kan lese mer om Topplederprogrammet og Topplederkonferansen her.

  Rollen som kommunedirektør/ fylkesrådmann/rådmann er i utvikling. Rollen og handlingsrommet og utøvelsen av dette er et av de mest sentrale temaene for Norsk Rådmannsforum. Mange kommunedirektører og rådmenn står i krevende situasjoner av ulik karakter. Som medlem i Norsk Rådmannsforum får du et større nettverk og mulighet for rådgivning og støtte.

  Norsk Rådmannsforum ønsker å tilby den enkelte rådmann faglig gode tilbud og arenaer. Vi setter søkelys på kommunedirektørens sentrale og komplekse samfunnsoppdrag, og legger opp medlemstilbudene slik at de både er faglig nyttige og oppleves som en god refleksjonsarena.

  For 2021 er medlemskontingenten kr 3 750,-.

  Vi tilbyr også pensjonistmedlemsskap for 1 000,- pr år.

  Dersom du har spørsmål eller innspill, ta gjerne kontakt. Vi håper du finner det interessant og nyttig å være medlem i rådmannsfellesskapet i Norsk Rådmannsforum.

  Om du ennå ikke er medlem – kontakt oss på telefon eller e-post for å melde deg inn eller bli bedre kjent!

  Gudrun Haabeth Grindaker

  Daglig leder/sekretariatsleder

  Telefon 90 76 15 83

  epost gudrun@radmann.no

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • Et annerledes år

  22. desember 2020

  Et annerledes år

  Med dette julebrevet fra daglig leder ønsker Norsk Rådmannsforum alle medlemmer en riktig god jul!

  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • Styremøte 4.desember 2020

  18. desember 2020

  Styremøte 4.desember 2020

  Styret møttes digitalt tidlig i desember, og diskuterte blant annet revisjon av vedtekter og hva formålet med NR skal være.

  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter,Styrereferat   -  0   Comments

 • Er generalistkommunen «liv laga?»

  Kommunene godt representert i utvalget som skal se på generalistkommunesystemet.

  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • Velkommen til Topplederprogram januar 2021

  Vi har nå sendt ut invitasjon og program for januar-samlingen!

  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • Styremøte 19.august 2020

  23. november 2020

  Styremøte 19.august 2020

  Dette møtet dreide seg i stor grad om forberedelser til Landsmøte og Topplederkonferansen. Styret diskuterte også innspill til Koronakommisjonen.

  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter,Styrereferat   -  0   Comments

 • Styremøte 13.november 2020

  23. november 2020

  Styremøte 13.november 2020

  Topplederkonferansen utsettes til mars 2021! Les hele referatet her.

  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter,Styrereferat   -  0   Comments

 • Norges Kommunerevisorforbund 75 år

  NKRF fyller 75 år i år. Jubileet markeres med bokutgivelse og digitalt bokbad, og Norsk Rådmannsforum var med på feiringen!

  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • De store linjene i kommuneloven gir støtte til vurderinger også i krisetider
  «Ei sak kan etter omstenda vera prinsipiell, men når dei prinsipielle sidene ved saka er avklara er saka ikkje lenger prinsipiell»
  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • Kommunaløkonomisk bærekraft – suksesshistorien Rana

  På ti år har Rana kommune gått fra tom kommunekasse til 450 millioner i frisk kapital.

  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Nyheter,Ukategorisert   -  0   Comments

KONTAKT OSS

Norsk Rådmannsforum
C/o Athene Accounting AS
Postboks 4691 Nydalen
0405 Oslo

Email: radmann@athene-group.no