• Forhåndsvarsel – Landsmøte 2020

  Landsmøte i Norsk Rådmannsforum gjennomføres digitalt, på ettermiddagen 27.august 2020, i forbindelse med Topplederkonferansen.

  Les mer

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • “Rådmannsbevegelser”

  Hvorfor slutter så mange rådmenn/kommunedirektører før tiden?

  Universitetet i Agder har inngått avtale med KS om FoU-oppdrag om lederskapet i kommunesektoren.

  “En av problemstillingene er hvorfor så mange rådmenn slutter før tiden. Har det noe å gjøre med hvordan kommunestyret ivaretar arbeidsgiveransvaret sitt på?

  Det sier Morten Øgård, Morten Øgård, professor på Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag ved Universitetet i Agder og faglig leder for SAKOM, Senter for anvendt kommunalforskning.

  Kommunesektoren står overfor utfordringer som krever god ledelse. Da er kontinuitet i lederskapet vesentlig. Et godt og avklart samspill mellom de folkevalgte og kommunedirektøren er sentralt, og Norsk Rådmannsforum ser positivt på at UiA også skal se på hva som kjennetegner et godt samspill.

  På Topplederkonferansen 27. – 28.august er «Rådmannsbevegelser» tema.

  Der vil du møte teamet fra Universitetet i Agder, som deler sin kunnskap om temaet og hva vi allerede vet, og hvordan forskningen videre skal legges opp.

  Norsk Rådmannsforum ved advokatene Jostein Nordbø og Frode Lauareid vil innlede om hva vi ser fra Rådmannsforum sitt ståsted, og om grenser og roller mellom folkevalgte og administrasjon.

  Ny kommunelov gir nye spilleregler og rammer, og grenser og praksis må justeres.

  “Den nye kommuneloven gjør dette til et viktig prosjekt. Vi skal se på hvilke praktiske konsekvenser den nye loven får i kommunene, og om lederskapet blir påvirket”, sier Morten Øgård videre.

  Du kan lese om prosjektet og SAKOM på UiA sine nettsider.

  Norsk Rådmannsforum har gjennom samarbeidsavtalen med UiA etablert en referansegruppe. Denne referansegruppen skal gi innspill til prosjektet underveis.

  Her finner du program og påmeldingsinformasjon til Topplederkonferansen

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • Topplederprogrammet august 2020

  Programmet er klart og invitasjonen er nå sendt ut til samling for kommunedirektører/rådmenn. Vi møtes i Oslo 26.-27.august 2020!

  Kommunedirektører/rådmenn har et stort samfunnsansvar. Jobben er meningsfull, omfattende og til tider krevende. Den senere tid har alle fått store utfordringer med tanke på å håndtere krise.

  Topplederprogrammet/Rådmannsskolen har over tid vært et viktig tilbud, primært for nye rådmenn/kommunedirektører, men også for de som har stått i stillingen flere år.

  Programmet er tilpasset dagens oppgaver og utfordringer. Innholdet utvikles fortløpende slik at alle rådmenn/kommunedirektører, både de som er nye og de som har stått noen år i stillingen, vil ha utbytte av å delta.

  Flere enn 200 rådmenn har så langt deltatt på Topplederprogrammet, og tilbakemeldingene er gjennomgående meget positive.

  Topplederprogrammet består av forelesninger, erfaringsutveksling, tid til felles refleksjon og god anledning til å utvikle nettverk med nye kollegaer. Innlederne har lang erfaring fra og kompetanse om kommunal virksomhet.

  Vi møtes i Oslo med programstart 26.august kl 10.00, og avslutter med lunsj 27.august kl 12.00. Opplegg og innhold er tilpasset den aktuelle situasjonen med pandemien, og vi tilrettelegger de praktiske forholdene slik at smittvern ivaretas i tråd med myndighetens råd.

  Du inviteres med dette til å delta og vi håper vi ser deg i august!

  Program og detaljer om påmelding og priser finner du her.

  Velkommen!

  By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • Invitasjon – Topplederkonferansen 27. og 28.august 2020

  En stemme i samfunnsdebatten?

  Påmelding her

  Overskriften for Topplederkonferansen er En stemme i samfunnsdebatten? Hvor langt går den faglige uavhengigheten i møtet mellom politikk og byråkrati? Er grensen mellom politikk og administrasjon tydelig?Vi belyser og skaper dialog om hvor fritt kommunedirektøren/rådmannen og administrasjonen kan ta egne initiativ og være en stemme i samfunnsdebatten. Dette temaet er en oppfølging av debatten som kom etter Topplederkonferansen i januar, og vi er glade for at Camilla Stoltenberg kommer og innleder om dette.

  Vi antar temaet Rådmannsbevegelser vil skape engasjement og debatt. Forskerne som skal gjennomføre FoU-prosjektet «Styrket lederskap i kommunal sektor- gjeldende rett, roller og rolleforståelse mellom folkevalgte og kommunedirektør» vil innlede. Det legges opp til meningsutveksling og innspill til forskerne.

  Konferansen vil også se på Å være toppleder i omskiftelige tider, hvordan stramme økonomiske rammer og konsekvenser av koronapandemien påvirker kravet og evnen til nytenkning og innovasjon. Statsråd Astrup kommer, i tillegg vil fylkesrådmann Tine Sundtoft innlede ut fra sin rolle som leder av KS’ Strategisk råd for innovasjon og forskning.

  Topplederkonferansen gjennomføres denne gang som nettmøte/webinar, med innledere og debattanter i studio i Oslo, og deltakerne spredt rundt i landet.

  Vi oppfordrer dere til å samles fysisk i eget nettverk – regionalt eller fylkesvis. Da kan dere i fellesskap med kolleger lytte, diskutere og gi innspill underveis på konferansen.

  Det er synd at vi ikke kan møtes alle sammen og oppleve minglingen, de gode samtalene og de hyggelige måltidene, men etter en helhetlig vurdering ble dette beslutningen.

  Vi lover deg interessante og nyttige dager!

  Påmelding her

  Program her

  Praktisk informasjon her

  By: NR-administrator   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • Praktisk informasjon – topplederkonferansen august 2020

  Konferansested

  Konferansen avholdes digitalt, med tilrettelegging for involvering og deltakelse underveis.

  Møteledelse og innledere møtes i Oslo.

  Mer informasjon om praktisk gjennomføring sendes deltakere i forkant av konferansen.

  Påmelding

  Vi ønsker påmelding så raskt som mulig – påmeldingsfrist 15.august 2020.

  Til påmeldingssiden

  Merk at påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristen, og det faktureres i hht påmelding.

  Priser

  Deltageravgift

  Medlemmer i Norsk Rådmannsforum: kr 1 500,-

  Ikke medlem i Norsk Rådmannsforum: kr 3 000,-

  Det er gitt forhåndsgodkjenning fra KS om at deltakeravgiften dekkes av OU-midler.

  Oppholdspakke

  Topplederkonferansen starter direkte i etterkant av Topplederprogrammet.

  Deltakere på Topplederprogrammet kan følge Topplederkonferansen fra eget lokale i Oslo, og vi tilbyr oppholdspakke. Mer informasjon om priser og praktisk gjennomføring kommer senere.

  Arrangør

  Norsk Rådmannsforum arrangerer konferansen.

  Ta gjerne kontakt med daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker dersom du har spørsmål eller ønsker kontakt med oss.

  Til konferansens hovedside

  E-post gudrun@radmann.no.

  By: NR-administrator   -  In: Ukategorisert   -  0   Comments

 • Program – topplederkonferansen august 2020

  Til påmelding

  Program

  Torsdag 27.august

  Kl 13.00    Åpning og velkommen

  Styreleder Norsk Rådmannsforum, Hugo Thode Hansen

  Kl 13.15    Rådmannsbevegelser

  Hva vet vi og hva vil vi vite mer om?

  Studier av norske kommunale toppledere. Professor Morten Øgård, Universitetet i Agder presenterer KS-prosjektet Styrket lederskap i kommunal sektor

  Hva ser Norsk Rådmannsforum?

  Jostein Nordbø, advokat Norsk Rådmannsforum

  Benstrekk

  Grenser og roller politikk – administrasjon

  Hvor tydelig kan kommunedirektøren være? Kommuneadvokat i Kongsberg og KS-advokat Frode Lauareid ser blant annet på (ny) kommunelov og rådmannens/kommunedirektørens plikter

  Sentrale problemstillinger

  Diskusjon i grupper og kommentarer i plenum

  Kl 15.30     Møteslutt

  Kl 15.45     Landsmøtet

  Antatt varighet er en time, det sendes ut egen innkalling

  Fredag 28.august

  Kl 09.00    Å være toppleder i omskiftelige tider

  Å lede i nedgangstider betyr ikke å lede en nedgang!

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Er det bare nøden som lærer naken kvinne å spinne?

  Leder av KS’ Strategisk råd for innovasjon og forskning, fylkesrådmann i Agder, Tine Sundtoft

  Det umuliges kunst?

  Rådmann i Berlevåg Jørgen Holten Jørgensen, snakker om å drive en liten (fraflyttings-)kommune.

  Når det ikke er penger!

  Kommunedirektør i Halden, Roar Vevelstad

  Sentrale problemstillinger

  Diskusjon i grupper og kommentarer i plenum

  Pause

  Kl 11 .00    En stemme i samfunnsdebatten

  Hvor langt går den faglige uavhengigheten i møtet mellom politikk og byråkrati?

  Hvordan balansere mellom faglig integritet og tydelige råd – opp mot «politisk slagside» og «utidig meningsytring»? Direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg

  På slakk line?

  Bjørn Gudbjørgsrud, rådmann i Sandefjord, innleder om kommunedirektørens balansegang

  Når blir rådmenn illojale overfor lokaldemokratiet de får betalt for å tjene og respektere?

  Kommentator i Nationen, Eva Nordlund

  Sentrale problemstillinger

  Kommentarer i plenum

  Kl 12.45    Evaluering, avslutning og veien videre

  Styreleder Norsk Rådmannsforum, Hugo Thode Hansen

  Kl 13.00    Slutt

  Til påmelding

  Vi tar forbehold om endringer i programmet

  Til konferansens hovedside

  By: NR-administrator   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • Påmelding – Topplederkonferansen 27. og 28. august 2020

  Som følge av korona-pandemien avholdes Norsk Rådmannsforum Topplederkonferanse denne høsten digitalt som et webinar.

  Les mer

  By: NR-administrator   -  In: Nyheter   -  0   Comments

 • Arbeidsformer og møteformer i Norsk Rådmannsforum

  Gjennom vårens krise og pålagte endring i arbeidsformer har de fleste av oss fått mye øvelse og nytt kjennskap til møter via skjerm og nett.

  Tidligere trodde vi kanskje at nettmøter var egnet for kjappe avklaringer og korte runder, ev unntaksvis for den som av en god grunn ikke hadde anledning til å reise.

  Gjennom de siste måneder har både verdensledere og norske toppolitikere møttes fra hjemmekontor. Fra mer eller mindre improviserte hjemmekontor har vi sett hverandres kjøkkenbenker, partnere og katter, og unntakstiden har vist at vi faktisk evner både åa ha gode samtaler og gjøre beslutninger uten å møtes fysisk.

  Kommunestyrer, ledergrupper, fagteam og kolleger har møttes til formelle møter, digitale kaffekopper, brukersamtaler og oppsummeringer – og det aller meste har gått veldig bra, faktisk bedre enn antatt.

  Norsk Rådmannsforum har medlemmer fra hele landet, og i våre tilbud til medlemmene vektlegger vi høyt faglig nivå, relevans og nytte for rådmenn og kommunedirektører av alle slag – by og land, stor og liten, kyst og innland, ny og erfaren.

  Frem til i år har våre medlemsaktiviteter i all hovedsak vært basert på møterom og hotell. Basert på vårens erfaringer ser vi det som naturlig at vi fremover har digitale alternativ i tillegg til de fysiske møteplassene. Det handler ikke om å slutte å møtes – men å ha flere muligheter.

  En av deltakerne på webinar om kriseledelse sa det slik “Om dette hadde vært et fysisk møte over to dager, med reise og hotell, kunne jeg neppe prioritert deltakelsen”.

  Erfaringene fra webinar om kriseledelse viste oss at det er fullt mulig å ha gode samtaler, åpenhet og fortrolighet selv om vi sitter bak hver vår skjerm. Faglige innledere kan være åpne for spørsmål, vi chatter og deler underveis, og ber om ordet for å kommentere.

  Gode verktøy er en betingelse for gode nettmøter. Vi har nå kommet dit at alle kan delta uten å anskaffe dyrt videoutstyr eller programvare med lisenser. Har du PC, nettbrett eller mobil er du velkommen inn – bare husk å mute!

  “Webinar-formatet fungerte teknologisk utmerket, og viser at det er veldig mye vi kan få til uten å bruke tid og ressurser på reising. Flott med så knirkefrie overganger fra plenum til grupper og tilbake”.

  By: NR-administrator   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • Nyhetsbrev fra daglig leder

  Kommunesektoren og resten av samfunnet har i mange uker vært preget av en alvorlig situasjon, med fare for liv og helse, store økonomiske konsekvenser. Vi har sett verdien av tillit og legitimitet til både vårt velferdssamfunn og vårt styresett, med lokaldemokratiet som en viktig bærer av begge deler.

  Denne våren har det vært et ekstra stort press på kommuner og fylkeskommuner, og det er selvsagt en forventning til at ordinær drift og tjenestenivå skal skal ytes og aktiviteten skal opprettholdes.

  Som kommunedirektør møter du mange forventninger – fra folkevalgte, fra innbyggere og fra egne ansatte. Det er store krav og mange ulike oppgaver.

  Den siste tiden har du kanskje følt på et svært stort arbeidspress og ansvar, med krevende prioriteringer og situasjoner.

  Vi håper at du har en arbeidssituasjon som bidrar til å opprettholde engasjementet og motivasjon som er nødvendig for å være toppleder i en folkevalgt styrt organisasjon.

  Les hele nyhetsbrevet fra Daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker her.

  By: NR-administrator   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

 • Styremøte 14.mai 2020

  I styremøtet 14.mai 2020 ble det besluttet at Topplederprogrammet 26.-27.august 2020 gjennomføres som planlagt med fysisk samling i Oslo. Program og invitasjon er utarbeidet og distribuert. Du kan lese mer om Rådmannsskolen/Topplederprogrammet her.

  Styret diskuterte også Topplederkonferansen 27.-28.august 2020, hvor blant annet statsråd Astrup og direktør Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet har takket ja til å innlede.

  Styret finner det vanskelig å avholde konferansen i sin tradisjonelle form, og besluttet at vi denne gang inviterer til digital konferanse – med kun innledere/debattanter og møteledelse i Oslo. Det blir tilrettelegging for spørsmål, dialog og involvering av deltakerne, og temaene er egnet for engasjement og interesse blant kommune- og fylkesdirektører, rådmenn og fylkesrådmenn.

  Hovedpostene på programmet vil være

  Rådmannsstemmen i samfunnsdebatten, hvor går grensen?

  Endrede rammebetingelser – lærer nød naken kvinne å spinne?

  Program og informasjon om Topplederkonferansen oppdateres her.

  Hele referatet fra styremøtet kan leses her.

  Digitalt styremøte 14.mai 2020, med blide styremedlemmer fra hver sin plass i landet

  By: Tina Skarheim   -  In: Nyheter,Styrereferat   -  0   Comments

KONTAKT OSS

Norsk Rådmannsforum
C/o Athene Accounting AS
Postboks 4691 Nydalen
0405 Oslo

Email: radmann@athene-group.no