By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

Invitasjon til webinar 28.oktober 2020

Det er nå åpent for påmelding til høstens faglige tilbud om å lede og håndtere  kriser.

Å være toppleder/rådmann/kommunedirektør innebærer et stort ansvar i å forebygge, lede og håndtere kriser og følge opp konsekvensene av kriser.

Erfaringen av pandmi-håndteringen er at veldig mye har gått veldig bra, og krisen har virkelig fått frem det beste i folk – og i kommunen.

Formålet med samlingen er å

Bevisstgjøre og forberede på ledelse i krise, for å kunne håndtere og lede krisen og lede i krise.Gi deltakerne et grunnlag for å forberede den neste fasen – og det å komme tilbake til det normale.

Gjennom innledninger, refleksjoner og dialog belyser vi samfunnsperspektivet, organisasjonsperspektivet og kommunikasjonsperspektivet

Dagen legges opp med en veksling mellom faglige innlegg og dialog i grupper. Det vil bli tatt utgangspunkt i opplevde kriser og situasjoner. I forkant av webinaret gjennomføres individuelle samtaler med hver enkelt deltaker, slik at de faglige innleggene blir mest mulig relevante og tilpasset deltakernes erfaringer.

Innledere vil være Espen Rostrup Nakstad, Mai Vik, Petter Ingebrigtsen og Roger Sandum.

Webinaret avholdes 28.oktober fra kl 9 – 15. Se vedlagte invitasjon for detaljer omkring program, påmelding og praktisk informasjon.

KONTAKT OSS

Norsk Rådmannsforum
C/o Athene Accounting AS
Postboks 4691 Nydalen
0405 Oslo

Email: radmann@athene-group.no