By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

Landsmøte i Norsk Rådmannsforum gjennomføres digitalt, på ettermiddagen 27.august 2020, i forbindelse med Topplederkonferansen.

Vi håper mange av våre medlemmer vil delta på Landsmøtet, som blant annet skal behandle disse sakene:

  • Styrets beretning for 2018 – 2019
  • Regnskap og revisjonsberetning for 2018 og 2019
  • Budsjett og fastsetting av medlemskontingent
  • Valg for perioden 2020 – 2022

Sak om Revisjon av vedtekter og Strateginotat for kommende periode foreslås utsatt til ekstraordinært landsmøte i januar 2021, slik at det kan bli en bred diskusjon når vi igjen kan samles fysisk. Ekstraordinært landsmøte blir i tilknytning til neste Topplederkonferanse, 14.-15.januar 2021.

Innkalling og saksliste til Landsmøtet sendes ut senest 3.august. Der vil det også fremkomme påloggingsinformasjon.

KONTAKT OSS

Norsk Rådmannsforum
C/o Athene Accounting AS
Postboks 4691 Nydalen
0405 Oslo

Email: radmann@athene-group.no