Kommunedirektører/rådmenn har et stort samfunnsansvar. Jobben er meningsfull, omfattende og til tider krevende.

Topplederprogrammet/Rådmannsskolen har over tid vært et viktig tilbud, primært for nye rådmenn/kommunedirektører, men også for de som har stått i stillingen flere år.

Forhåpentligvis vil neste topplederprogram avholdes “på vanlig måte” på Grand Hotel i Oslo, og datoene er 18 – 19 august 2021. Invitasjonen er sendt ut og programmet er ferdig, les mer her !

Programmet er tilpasset dagens oppgaver og utfordringer. Innholdet utvikles fortløpende slik at alle rådmenn/kommunedirektører, både de som er nye og de som har stått noen år i stillingen vil ha utbytte av å delta.

Flere enn 200 rådmenn har så langt deltatt på Topplederprogrammet, og tilbakemeldingene er gjennomgående meget positive.

Topplederprogrammet består av forelesninger, erfaringsutveksling, tid til felles refleksjon og god anledning til å utvikle nettverk med nye kollegaer. Innlederne har lang erfaring fra og kompetanse om kommunal virksomhet.

Vi har i 2020 og 2021 gjennomført flere digitale samlinger, og erfaringen er at det faglige utbyttet, muligheten for refleksjon og bygging av nettverk absolutt er til stede – forutsatt god tilrettelegging. I januar arrangerte vi Topplederprogrammet digitalt – du kan lese mer om dette her.

Velkommen!

KONTAKT OSS

Norsk Rådmannsforum
C/o Athene Accounting AS
Postboks 4691 Nydalen
0405 Oslo

Email: radmann@athene-group.no

phone
0800 123 456 7890