By: NR-administrator   -  In: Av-publiserte innlegg   -  Tags:       -  0   Comments

En stemme i samfunnsdebatten?

Konferansen er gjennomført – les mer om konferansen her, og last ned presentasjonene her. Følg også med på våre nyheter for å lese aktuelle innlegg!

Påmelding her

Overskriften for Topplederkonferansen er En stemme i samfunnsdebatten? Hvor langt går den faglige uavhengigheten i møtet mellom politikk og byråkrati? Er grensen mellom politikk og administrasjon tydelig?Vi belyser og skaper dialog om hvor fritt kommunedirektøren/rådmannen og administrasjonen kan ta egne initiativ og være en stemme i samfunnsdebatten. Dette temaet er en oppfølging av debatten som kom etter Topplederkonferansen i januar, og vi er glade for at Camilla Stoltenberg kommer og innleder om dette.

Vi antar temaet Rådmannsbevegelser vil skape engasjement og debatt. Forskerne som skal gjennomføre FoU-prosjektet «Styrket lederskap i kommunal sektor- gjeldende rett, roller og rolleforståelse mellom folkevalgte og kommunedirektør» vil innlede. Det legges opp til meningsutveksling og innspill til forskerne.

Konferansen vil også se på Å være toppleder i omskiftelige tider, hvordan stramme økonomiske rammer og konsekvenser av koronapandemien påvirker kravet og evnen til nytenkning og innovasjon. Statsråd Astrup kommer, i tillegg vil fylkesrådmann Tine Sundtoft innlede ut fra sin rolle som leder av KS’ Strategisk råd for innovasjon og forskning.

Topplederkonferansen gjennomføres denne gang som nettmøte/webinar, med innledere og debattanter i studio i Oslo, og deltakerne spredt rundt i landet.

Vi oppfordrer dere til å samles fysisk i eget nettverk – regionalt eller fylkesvis. Da kan dere i fellesskap med kolleger lytte, diskutere og gi innspill underveis på konferansen.

Det er synd at vi ikke kan møtes alle sammen og oppleve minglingen, de gode samtalene og de hyggelige måltidene, men etter en helhetlig vurdering ble dette beslutningen.

Vi lover deg interessante og nyttige dager!

Påmelding her

Program her

Praktisk informasjon her

KONTAKT OSS

Norsk Rådmannsforum
C/o Athene Accounting AS
Postboks 4691 Nydalen
0405 Oslo

Email: radmann@athene-group.no