By: NR-administrator   -  In: Styrereferat   -  0   Comments

Fredag den 06.12.2019 ble det avholdt stedlig styremøte i Norsk Rådmannsforum på Grand Hotel, Oslo

Sakene som var oppe for styret finner du vedlagt i referatet under.

  Referat styremøte desember 2019

KONTAKT OSS

Norsk Rådmannsforum
C/o Athene Accounting AS
Postboks 4691 Nydalen
0405 Oslo

Email: radmann@athene-group.no

phone
0800 123 456 7890