By: NR-administrator   -  In: Nyheter   -  0   Comments

Ny som kommunedirektør/ rådmann? 

Velkommen til Topplederprogrammet 13.-14.januar på Nationaltheateret Konferansesenter og Grand Hotel.

Tema for Topplederprogrammet i januar vil omhandle det overordnede arbeidsgiveransvaret. Roller og politikk. Etikk og vanskelige prioriteringer.

Mye er nytt, ny politisk ledelse, ny kommunelov, og for mange også en ny kommune og ny rolle. Hva er nå rådmannens rolle, hva er ansvaret og pliktene? Du inviteres til å delta på topplederprogrammet fra 13.-14.januar 2020.

Nå er programmet klart, se under.

Velkommen til Topplederprogrammet/ «rådmannsskolen» i januar! Og velkommen også dere som har deltatt tidligere. Gjennom Topplederprogrammet tilbyr Norsk Rådmannsforum et særskilt tilrettelagt program for rådmenn. Det legges særlig vekt på innhold og muligheter i selve rådmannsrollen. Det blir mange spennende tema på samlingen. Og det blir gode muligheter til refleksjon over egen rolle og bygge nettverk med andre dedikerte toppledere.Samlingen er i forkant av Topplederkonferansen. Det er søkt om OU-midler for opplæringen/ programmet.

Informasjon om priser og påmelding finner du i programmet under.

  Topplederprogrammet januar 2020

KONTAKT OSS

Norsk Rådmannsforum
C/o Hjelle Regnskap og økonomi AS
Postboks 6
0410 Oslo

Email: radmann@hjelleregnskap.no