By: NR-administrator   -  In: Nyheter   -  0   Comments

Å lede det nye og lede det neste?

Velkommen til Topplederkonferansen 14.-15.januar på Grand Hotel.

Tema for Topplederkonferansen omhandler å være leder for det nye. Å være leder i ny kommune, å være rådmann for et nytt kommunestyre, for ny ordfører og i den nye rådmannsrollen. Og hvem setter dagsorden og former fremtiden? Hvordan ser fremtiden ut og hvilke utfordringer og muligheter gir dette kommunesektoren?

Å være leder for store sammenslåingsprosesser og reformer, hva er overføringsverdien til andre store endringsprosesser? Dette belyses av prosjektrådmenn/ rådmenn/ fylkesrådmenn som har ledet de store sammenslåingsprosessene, samt av forskere som har fulgt prosessene.

Å være det nye lederskapet for kommunen. Samspillet folkevalgt leder og administrativ toppleder. Hva er ny ordførers forventninger til rådmannen? Mye er nytt nå, hva blir lederutfordringene inn i neste fase? Hvor går kommuneNorge nå? Hva er veien videre og utfordringene ut over det strukturelle.

På konferansen vil toppledere som har lykkes med krevende oppdrag reflektere over seire og nederlag. Hva var suksessfaktorene?  

Norsk Rådmannsforum videreutvikler tilbudene til rådmenn. Hva dette inneholder, vil du også få innsikt i på konferansen.

Se det interessante programmet og meld deg på gjennom skjema under. Invitasjon blir også sendt pr mail. Ikke gå glipp av to spennende dager!

Norsk Rådmannsforum avholder Topplederkonferansen to ganger pr år, i 2020 14.-15.januar og 27.-28.august. Tilbudet er for kommunedirektører/ rådmenn og deres ledergrupper. Vi legger til rette for gode samtaler og utvikling av nettverk. Konferansen avholdes rett etter Topplederprogrammet/ tidligere «rådmannsskolen». Det er søkt om OU-midler for opplæringen/ programmet.

Ta gjerne kontakt med daglig leder Gudrun H Grindaker for spørsmål.

Påmelding til konferansen gjøres i skjema under. Fristen for å melde seg på er 15. desember.

  Topplederkonferansen januar 2020
Velg fra listen over. Det er søkt om OU-midler til medlemmer, håndteringen av dette blir gjort av Norsk Rådmannsforum
Velg fra listen over
Du skriver da bare navnene deres i feltet over. Vi regner da med at kollegaen dine skal det samme som deg. Hvis ikke må de dessverre bestille selv....
Er det noe vi burde vite? (Allergier, osv.)
Faktura vil bli sendt til kommunen
Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan Norsk Rådsmannsforum behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Alle opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson er å regne som personopplysninger. Behandlingen av personopplysninger innebærer enhver bruk av slike opplysninger, eksempelvis innhenting, registrering, sammenstilling, lagring eller utlevering.

Behandlingsansvarlig:

Daglig leder er på vegne av Norsk Rådmannsforum behandlingsansvarlig for organisasjonens behandling av dine personopplysninger. Behandlingsansvarlig bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og på hvilken måte behandlingen skal skje.

Personopplysninger som lagres:

Navn, adresse, arbeidssted, fakturainformasjon, telefonnummer og e-postadresse lagres i forbindelse med kontakt gjennom vår nettside eller til våre ansatte. Hvilke konkrete personopplysninger som innhentes og registreres er avhengig av oppgaven som skal utføres.

Formålet med behandlingen:

Vi behandler personopplysninger for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også personopplysninger for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt forhold til oss som organisasjon via e-post, telefon eller SMS.

Innhenting av personopplysninger:

Vi lagrer de personopplysninger som du har avgitt på vår hjemmeside eller til våre ansatte i forbindelse med påmelding og/eller avholdelse av ulike arrangementer.

Utlevering av personopplysninger:

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger:

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kundeforhold lagres i vårt medlemsregister så lenge du er medlem hos oss, og inntil 3 år etter at du har vært medlem. Opplysninger vi er forpliktet til å bevare etter bokføringsloven vil lagres i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den som er registrert:

Vi behandler diner personopplysninger i henhold til personopplysningslover og gjeldene forskrifter. Vi informer om at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling som er i strid med de aktuelle reglene og forskriftene.

Informasjonssikkerhet:

Vi sikrer dine personopplysninger med både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon:

Henvendelser om hvilke opplysninger vi har registret, retting eller sletting av disse kan sendes skriftlig til følgene adresser:

E-post: radmann@hjelleregnskap.no

Postadresse: c/o Hjelle Regnskap og Økonomi AS, Postboks 6, 0410 Oslo

KONTAKT OSS

Norsk Rådmannsforum
C/o Hjelle Regnskap og økonomi AS
Postboks 6
0410 Oslo

Email: radmann@hjelleregnskap.no