By: NR-administrator   -  In: Nyheter   -  0   Comments

KF og NR har i dag inngått en avtale om fremtidig samarbeid. Samarbeidet skal bygge på et felles ønske om at rådmenn skal lykkes i sitt arbeid i kommunal og fylkeskommunal sektor.

Gjennom Rådmannskolen og Topplederprogrammet tilbyr NR et særskilt tilrettelagt program for nytilsatte og erfarne rådmenn og andre toppledere i kommunene og fylkeskommunene.

KF har bred erfaring og kompetanse på digitale verktøy og kunnskapsprodukter som brukes av kommuner og fylkeskommuner. Denne kompetansen gjøres nå lettere tilgjengelig for rådmannskolen og Topplederprogrammet til NR.

Det offentlige Norge står ovenfor store endringer og KF og NR har som felles ambisjon å styrke det faglige tilbud til NRs medlemmer.

Hugo Thode Hansen, styreleder i NR, har dette å si om samarbeidet:

«Vi er glade for å kunne tilgjengeliggjøre KF sin kompetanse og verktøy til våre medlemmer. NR og KF har mange av de samme tankene rundt effektivitet, innovasjon og gode kommunale tjenester».

«Vår visjon er å være en ledende leverandør av kunnskaps- og informasjonsprodukter til kommune-Norge. Våre produkter skal bidra til høy kvalitet og effektivisering av tjenesteyting i kommunal sektor. Samarbeidet med NR gir KF en anledning til å dele kunnskap og erfaring om digitalisering i kommunal sektor og til å følge med på hva ledere i sektoren er aller mest opptatt av» avslutter Thor Jørgen Kristiansen.

KF er på listen over Norges 25 mest innovative virksomheter i 2017 og 2018.

KONTAKT OSS

Norsk Kommunedirektørforum
c/o Amesto AccountHouse AS
Postboks 6395 Etterstad
0604 Oslo

 

 

phone
0800 123 456 7890