By: NR-administrator   -  In: Nyheter   -  0   Comments

Norsk Rådmannsforum har fått henvendelse med forespørsel om pensjonerte rådmenn kan være medlem i organisasjonen. 

Styret vedtok i styremøtet 2.mai at pensjonerte rådmenn kan være medlem for kr. 1000.- pr år. 

Vi håper at mange og engasjerte tidligere rådmenn blir/ forblir medlemmer i organisasjonen.Du vil kunne holde kontakt med det kommunale feltet, du vil kunne få nyttig inspirasjon og kunnskap. 

Med dette medlemskapet vil du kunne delta for redusert pris på våre arrangement og du vil fortsatt kunne ha glede av og bidra inn i våre nettverk.

Velkommen som medlem!

KONTAKT OSS

Norsk Rådmannsforum
C/o Hjelle Regnskap og økonomi AS
Postboks 6
0410 Oslo

Email: radmann@hjelleregnskap.no