NORSK RÅDMANNSFORUM

Norsk Rådmannsforum er kommunedirektørenes/rådmennenes egen, uavhengige medlems- og interesseorganisasjon hvor profesjonelt lederskap og det å lykkes best mulig i rådmannsrollen er i fokus.

Gjennom kurs, konferanser og faglige tilbud av høy kvalitet, samt juridisk og annen rådgivning knyttet til rådmannsrollen og viktige sider ved ansettelsesforholdet, gis rådmennene innsikt, kunnskap og inspirasjon og dermed best mulige forutsetninger for å lykkes i den stadig mer krevende rådmannsstillingen.

 

 

Følg oss gjerne på vår Facebook-side  

Topplederkonferansen / Rådmannsforum 2020

Den første årlige topplederkonferansen arrangeres 14. - 15. januar.
Invitasjon, faglig program og praktiske opplysninger finner du under nyheter

SAMARBEIDSPARTNERE

 

KLP

 

Programmet er klart og invitasjonen er nå sendt ut til samling for kommunedirektører/rådmenn. Vi møtes i Oslo 26.-27.august 2020!

Kommunedirektører/rådmenn har et stort samfunnsansvar. Jobben er meningsfull, omfattende og til tider krevende. Den senere tid har alle fått store utfordringer med tanke på å håndtere krise.

Topplederprogrammet/Rådmannsskolen har over tid vært et viktig tilbud, primært for nye rådmenn/kommunedirektører, men også for de som har stått i stillingen flere år.

Programmet er tilpasset dagens oppgaver og utfordringer. Innholdet utvikles fortløpende slik at alle rådmenn/kommunedirektører, både de som er nye og de som har stått noen år i stillingen, vil ha utbytte av å delta.

Flere enn 200 rådmenn har så langt deltatt på Topplederprogrammet, og tilbakemeldingene er gjennomgående meget positive.

Topplederprogrammet består av forelesninger, erfaringsutveksling, tid til felles refleksjon og god anledning til å utvikle nettverk med nye kollegaer. Innlederne har lang erfaring fra og kompetanse om kommunal virksomhet.

Vi møtes i Oslo med programstart 26.august kl 10.00, og avslutter med lunsj 27.august kl 12.00. Opplegg og innhold er tilpasset den aktuelle situasjonen med pandemien, og vi tilrettelegger de praktiske forholdene slik at smittvern ivaretas i tråd med myndighetens råd.

Du inviteres med dette til å delta og vi håper vi ser deg i august!

Program og detaljer om påmelding og priser finner du her.

Velkommen!

En stemme i samfunnsdebatten?

Påmelding her

Overskriften for Topplederkonferansen er En stemme i samfunnsdebatten? Hvor langt går den faglige uavhengigheten i møtet mellom politikk og byråkrati? Er grensen mellom politikk og administrasjon tydelig?Vi belyser og skaper dialog om hvor fritt kommunedirektøren/rådmannen og administrasjonen kan ta egne initiativ og være en stemme i samfunnsdebatten. Dette temaet er en oppfølging av debatten som kom etter Topplederkonferansen i januar, og vi er glade for at Camilla Stoltenberg kommer og innleder om dette.

Vi antar temaet Rådmannsbevegelser vil skape engasjement og debatt. Forskerne som skal gjennomføre FoU-prosjektet «Styrket lederskap i kommunal sektor- gjeldende rett, roller og rolleforståelse mellom folkevalgte og kommunedirektør» vil innlede. Det legges opp til meningsutveksling og innspill til forskerne.

Konferansen vil også se på Å være toppleder i omskiftelige tider, hvordan stramme økonomiske rammer og konsekvenser av koronapandemien påvirker kravet og evnen til nytenkning og innovasjon. Statsråd Astrup kommer, i tillegg vil fylkesrådmann Tine Sundtoft innlede ut fra sin rolle som leder av KS’ Strategisk råd for innovasjon og forskning.

Topplederkonferansen gjennomføres denne gang som nettmøte/webinar, med innledere og debattanter i studio i Oslo, og deltakerne spredt rundt i landet.

Vi oppfordrer dere til å samles fysisk i eget nettverk – regionalt eller fylkesvis. Da kan dere i fellesskap med kolleger lytte, diskutere og gi innspill underveis på konferansen.

Det er synd at vi ikke kan møtes alle sammen og oppleve minglingen, de gode samtalene og de hyggelige måltidene, men etter en helhetlig vurdering ble dette beslutningen.

Vi lover deg interessante og nyttige dager!

Påmelding her

Program her

Praktisk informasjon her

Konferansested

Konferansen avholdes digitalt, med tilrettelegging for involvering og deltakelse underveis.

Møteledelse og innledere møtes i Oslo.

Mer informasjon om praktisk gjennomføring sendes deltakere i forkant av konferansen.

Påmelding

Vi ønsker påmelding så raskt som mulig – påmeldingsfrist 15.august 2020.

Til påmeldingssiden

Merk at påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristen, og det faktureres i hht påmelding.

Priser

Deltageravgift

Medlemmer i Norsk Rådmannsforum: kr 1 500,-

Ikke medlem i Norsk Rådmannsforum: kr 3 000,-

Det er gitt forhåndsgodkjenning fra KS om at deltakeravgiften dekkes av OU-midler.

Oppholdspakke

Topplederkonferansen starter direkte i etterkant av Topplederprogrammet.

Deltakere på Topplederprogrammet kan følge Topplederkonferansen fra eget lokale i Oslo, og vi tilbyr oppholdspakke. Mer informasjon om priser og praktisk gjennomføring kommer senere.

Arrangør

Norsk Rådmannsforum arrangerer konferansen.

Ta gjerne kontakt med daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker dersom du har spørsmål eller ønsker kontakt med oss.

Til konferansens hovedside

E-post gudrun@radmann.no.

KONTAKT OSS

Norsk Rådmannsforum
C/o Athene Accounting AS
Postboks 4691 Nydalen
0405 Oslo

Email: radmann@athene-group.no