NORSK RÅDMANNSFORUM

Norsk Rådmannsforum er rådmennenes egen, uavhengige medlems- og interesseorganisasjon hvor profesjonelt lederskap og det å lykkes best mulig i rådmannsrollen er i fokus.

Gjennom kurs, konferanser og faglige tilbud av høy kvalitet samt juridisk og annen rådgivning knyttet til rådmannsrollen og viktige sider ved ansettelsesforholdet, gis rådmennene innsikt, kunnskap og inspirasjon og dermed best mulige forutsetninger for å lykkes i den stadig mer krevende rådmannsstillingen.

Følg oss gjerne på vår Facebook-side  

Topplederkonferansen / Rådmannsforum 2020

Den første årlige topplederkonferansen arrangeres 14. - 15. januar.
Invitasjon, faglig program og praktiske opplysninger finner du under nyheter

SAMARBEIDSPARTNERE

 

KLP

 

Fredag den 08.11.2019 ble det avholdt telefonisk styremøte i Norsk Rådmannsforum.

Les mer

Ny som kommunedirektør/ rådmann? 

Velkommen til Topplederprogrammet 13.-14.januar på Nationaltheateret Konferansesenter og Grand Hotel.

Tema for Topplederprogrammet i januar vil omhandle det overordnede arbeidsgiveransvaret. Roller og politikk. Etikk og vanskelige prioriteringer.

Les mer

Å lede det nye og lede det neste?

Velkommen til Topplederkonferansen 14.-15.januar på Grand Hotel.

Tema for Topplederkonferansen omhandler å være leder for det nye. Å være leder i ny kommune, å være rådmann for et nytt kommunestyre, for ny ordfører og i den nye rådmannsrollen. Og hvem setter dagsorden og former fremtiden? Hvordan ser fremtiden ut og hvilke utfordringer og muligheter gir dette kommunesektoren?

Les mer

KONTAKT OSS

Norsk Rådmannsforum
C/o Hjelle Regnskap og økonomi AS
Postboks 6
0410 Oslo

Email: radmann@hjelleregnskap.no