NORSK RÅDMANNSFORUM

Norsk Rådmannsforum er kommunedirektørenes/rådmennenes egen, uavhengige medlems- og interesseorganisasjon hvor profesjonelt lederskap og det å lykkes best mulig i rådmannsrollen er i fokus.

Gjennom kurs, konferanser og faglige tilbud av høy kvalitet, samt juridisk og annen rådgivning knyttet til rådmannsrollen og viktige sider ved ansettelsesforholdet, gis rådmennene innsikt, kunnskap og inspirasjon og dermed best mulige forutsetninger for å lykkes i den stadig mer krevende rådmannsstillingen.

 

 

Følg oss gjerne på vår Facebook-side  

Topplederkonferansen / Rådmannsforum 2020

Den første årlige topplederkonferansen arrangeres 14. - 15. januar.
Invitasjon, faglig program og praktiske opplysninger finner du under nyheter

SAMARBEIDSPARTNERE

 

KLP

 

NKRF fyller 75 år i år. Jubileet markeres med bokutgivelse og digitalt bokbad, og Norsk Rådmannsforum var med på feiringen!

Les mer

«Ei sak kan etter omstenda vera prinsipiell, men når dei prinsipielle sidene ved saka er avklara er saka ikkje lenger prinsipiell»

Les mer

På ti år har Rana kommune gått fra tom kommunekasse til 450 millioner i frisk kapital.

På Rana kommunes nettsider (her) leser vi at andre kommuner nå står i kø for å lære om langsiktig styring og Rana-modellen for kommunaløkonomisk bærekraft (KØB).

” Terra-saken viste oss hvor viktig det er med kontroll på kommuneøkonomien. Vår KØB-modell var det verktøyet vi trengte for å kommunisere bærekraftig økonomi med politikerne, som mange synes er vanskelig. Modellen har ved praktisk bruk vist seg å virke” sier rådmann Robert Pettersen.

Med 450 millioner i frisk kapital kan kommunen bidra til å realisere storflyplass på Helgeland. Modellen ser på forholdet mellom netto driftsresultat, gjeldsgrad og disposisjonsfond.

Se også oppslag i Kommunal Rapport (her), og film på YouTube om modellen og arbeidet.

https://youtu.be/IlFPeBde0Vc

KONTAKT OSS

Norsk Rådmannsforum
C/o Athene Accounting AS
Postboks 4691 Nydalen
0405 Oslo

Email: radmann@athene-group.no