NORSK RÅDMANNSFORUM

Norsk Rådmannsforum er rådmennenes egen, uavhengige medlems- og interesseorganisasjon hvor profesjonelt lederskap og det å lykkes best mulig i rådmannsrollen er i fokus.

Gjennom kurs, konferanser og faglige tilbud av høy kvalitet samt juridisk og annen rådgivning knyttet til rådmannsrollen og viktige sider ved ansettelsesforholdet, gis rådmennene innsikt, kunnskap og inspirasjon og dermed best mulige forutsetninger for å lykkes i den stadig mer krevende rådmannsstillingen.

Følg oss gjerne på vår Facebook-side  

Topplederkonferansen / Rådmannsforum 2020

Den første årlige topplederkonferansen arrangeres 14. - 15. januar.
Invitasjon, faglig program og praktiske opplysninger finner du under nyheter

SAMARBEIDSPARTNERE

 

KLP

 

Norsk Rådmannsforum arrangerer Topplederprogram 26.-27.august 2020 i Oslo.

Hovedtema for topplederprogrammet/Rådmannsskolen denne gang er Rådmannen – ansvaret, rollen og mennesket med vekt på ledergruppen og samspillet med folkevalgte.

Kommunedirektøren har en viktig rolle som formidler av verdier og forventninger både innad i organisasjonen og utad i samfunnet – hvordan kommuniserer vi og formidler budskapet?  

Budsjettarbeid, de vanskelige prioriteringen og økonomisk bærekraft vil også være faglige poster.

Det legges også til rette for refleksjon over de utfordringene hver av dere har møtt som kommunedirektør/rådmann gjennom å lede krisen våren 2020.

Topplederprogrammet/Rådmannsskolen er et tilbud primært for nye rådmenn/kommunedirektører med inntil et par års funksjonstid.

Innholdet utvikles og tilpasses dagens oppgaver og utfordringer slik at alle rådmenn/kommunedirektører, også de som har stått noen år i stillingen, vil ha utbytte av å delta.

Det blir variasjon mellom forelesninger, erfaringsutveksling, tid til felles refleksjon og god anledning til å utvikle nettverk med kolleger.

Formålet er å bidra til at kommunedirektøren/rådmannen lykkes i stillingen gjennom å tilby kunnskapsbasert opplæring og tilgang på en god refleksjonsarena.

Vi håper samlingen kan gjennomføres med de nødvendige tiltakene som pandemien på det tidspunktet tilsier.

Programskisse og påmeldingsinformasjon finner du her.

Å lede krisen og å være toppleder når krisen blir langvarig

Perspektivene i å lede i krise og lede gjennom krise endres når krisen varer over tid.

Alle rådmenn/kommunedirektører har gjennom våren 2020 fått mye erfaring med å lede krise, og den 12.-13.mai 2020 arrangerer Norsk Rådmannsforum webinar om dette høyst aktuelle temaet.

Det kan være krevende å ha et langsiktig og strategisk perspektiv når hverdagen krever mange, raske og vanskelige beslutninger.

Kriseledelse innebære både samfunnssikkerhet og å møte kriser som oppstår og rammer eksternt, og å være leder av kommuneorganisasjonen og prioritere mellom oppgaver og oppmerksomhet. Det forventes at topplederen har oversikt og fremstår trygg og tydelig i sin kommunikasjon.

Innhold på webinar

Samfunnsperspektivet, samfunnssikkerhet og håndtering av den eksterne krisen

Organisasjonens krise. Kommunedirektøren som leder av krisen

Kommunikasjon og formidling

Program og opplegg tilpasses webinar-formatet. Det blir en kombinasjon av foredrag / faglige innlegg og og refleksjon mellom deltagerne.

Dersom du ønsker faglig påfyll og mulighet til å reflektere og diskutere de situasjonene du selv har stått i den senere tiden, kan du melde deg på ved å sende e-post til daglig leder gudrun@radmann.no.

Maksimalt antall deltakere er 25, og det er fortsatt noen ledige plasser.

Dersom du ikke har anledning denne gang eller webinaret er fulltegnet, så vurderer vi også å gjennomføre ytterligere seminar i mai, og som fysisk samling i september 2020. Følg med på våre hjemmesider og Facebook for oppdatering.

Norsk Rådmannsforum har fått bekreftet fra KS at deltageravgiften dekkes gjennom KS OU-midler.

Styrets mars-møte ble gjennomført via telefon.

Det var god dialog om planlagte aktiviteter i regi av Rådmannsforum.

Blant sakene som ble behandlet var samarbeidsavtalen og studien om Rådmannsforflytninger, hvor de første resultatene er forventet å bli presentert på Topplederkonferansen i august.

Pandemien preger også Rådmannsforum sine aktiviterer. Samling om kriseledelse avholdes som webinar, men vi planlegger fysiske samlinger for Topplederprogram og Topplederkonferanse i slutten av august.

Styret diskuterte også prosess for strategiutvikling og nye vedtekter, som blir saker på Landsmøtet 2020.

KONTAKT OSS

Norsk Rådmannsforum
C/o Athene Accounting AS
Postboks 4691 Nydalen
0405 Oslo

Email: radmann@athene-group.no