NORSK RÅDMANNSFORUM

Norsk Rådmannsforum er kommunedirektørenes/rådmennenes egen, uavhengige medlems- og interesseorganisasjon hvor profesjonelt lederskap og det å lykkes best mulig i rådmannsrollen er i fokus.

Gjennom kurs, konferanser og faglige tilbud av høy kvalitet, samt juridisk og annen rådgivning knyttet til rådmannsrollen og viktige sider ved ansettelsesforholdet, gis rådmennene innsikt, kunnskap og inspirasjon og dermed best mulige forutsetninger for å lykkes i den stadig mer krevende rådmannsstillingen.

 

 

Følg oss gjerne på vår Facebook-side  

Topplederkonferansen / Rådmannsforum 2020

Den første årlige topplederkonferansen arrangeres 14. - 15. januar.
Invitasjon, faglig program og praktiske opplysninger finner du under nyheter

SAMARBEIDSPARTNERE

 

KLP

 

Landsmøte i Norsk Rådmannsforum gjennomføres digitalt, på ettermiddagen 27.august 2020, i forbindelse med Topplederkonferansen.

Les mer

Hvorfor slutter så mange rådmenn/kommunedirektører før tiden?

Universitetet i Agder har inngått avtale med KS om FoU-oppdrag om lederskapet i kommunesektoren.

“En av problemstillingene er hvorfor så mange rådmenn slutter før tiden. Har det noe å gjøre med hvordan kommunestyret ivaretar arbeidsgiveransvaret sitt på?

Det sier Morten Øgård, Morten Øgård, professor på Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag ved Universitetet i Agder og faglig leder for SAKOM, Senter for anvendt kommunalforskning.

Kommunesektoren står overfor utfordringer som krever god ledelse. Da er kontinuitet i lederskapet vesentlig. Et godt og avklart samspill mellom de folkevalgte og kommunedirektøren er sentralt, og Norsk Rådmannsforum ser positivt på at UiA også skal se på hva som kjennetegner et godt samspill.

På Topplederkonferansen 27. – 28.august er «Rådmannsbevegelser» tema.

Der vil du møte teamet fra Universitetet i Agder, som deler sin kunnskap om temaet og hva vi allerede vet, og hvordan forskningen videre skal legges opp.

Norsk Rådmannsforum ved advokatene Jostein Nordbø og Frode Lauareid vil innlede om hva vi ser fra Rådmannsforum sitt ståsted, og om grenser og roller mellom folkevalgte og administrasjon.

Ny kommunelov gir nye spilleregler og rammer, og grenser og praksis må justeres.

“Den nye kommuneloven gjør dette til et viktig prosjekt. Vi skal se på hvilke praktiske konsekvenser den nye loven får i kommunene, og om lederskapet blir påvirket”, sier Morten Øgård videre.

Du kan lese om prosjektet og SAKOM på UiA sine nettsider.

Norsk Rådmannsforum har gjennom samarbeidsavtalen med UiA etablert en referansegruppe. Denne referansegruppen skal gi innspill til prosjektet underveis.

Her finner du program og påmeldingsinformasjon til Topplederkonferansen

Programmet er klart og invitasjonen er nå sendt ut til samling for kommunedirektører/rådmenn. Vi møtes i Oslo 26.-27.august 2020!

Kommunedirektører/rådmenn har et stort samfunnsansvar. Jobben er meningsfull, omfattende og til tider krevende. Den senere tid har alle fått store utfordringer med tanke på å håndtere krise.

Topplederprogrammet/Rådmannsskolen har over tid vært et viktig tilbud, primært for nye rådmenn/kommunedirektører, men også for de som har stått i stillingen flere år.

Programmet er tilpasset dagens oppgaver og utfordringer. Innholdet utvikles fortløpende slik at alle rådmenn/kommunedirektører, både de som er nye og de som har stått noen år i stillingen, vil ha utbytte av å delta.

Flere enn 200 rådmenn har så langt deltatt på Topplederprogrammet, og tilbakemeldingene er gjennomgående meget positive.

Topplederprogrammet består av forelesninger, erfaringsutveksling, tid til felles refleksjon og god anledning til å utvikle nettverk med nye kollegaer. Innlederne har lang erfaring fra og kompetanse om kommunal virksomhet.

Vi møtes i Oslo med programstart 26.august kl 10.00, og avslutter med lunsj 27.august kl 12.00. Opplegg og innhold er tilpasset den aktuelle situasjonen med pandemien, og vi tilrettelegger de praktiske forholdene slik at smittvern ivaretas i tråd med myndighetens råd.

Du inviteres med dette til å delta og vi håper vi ser deg i august!

Program og detaljer om påmelding og priser finner du her.

Velkommen!

KONTAKT OSS

Norsk Rådmannsforum
C/o Athene Accounting AS
Postboks 4691 Nydalen
0405 Oslo

Email: radmann@athene-group.no