NORSK RÅDMANNSFORUM

Norsk Rådmannsforum er rådmennenes egen, uavhengige medlems- og interesseorganisasjon hvor profesjonelt lederskap og det å lykkes best mulig i rådmannsrollen er i fokus.

Gjennom kurs, konferanser og faglige tilbud av høy kvalitet samt juridisk og annen rådgivning knyttet til rådmannsrollen og viktige sider ved ansettelsesforholdet, gis rådmennene innsikt, kunnskap og inspirasjon og dermed best mulige forutsetninger for å lykkes i den stadig mer krevende rådmannsstillingen.

Følg oss gjerne på vår Facebook-side  

Topplederkonferansen / Rådmannsforum 2020

Den første årlige topplederkonferansen arrangeres 14. - 15. januar.
Invitasjon, faglig program og praktiske opplysninger finner du under nyheter

SAMARBEIDSPARTNERE

 

KLP

 

Kommunesektoren og resten av samfunnet har i mange uker vært preget av en alvorlig situasjon, med fare for liv og helse, store økonomiske konsekvenser. Vi har sett verdien av tillit og legitimitet til både vårt velferdssamfunn og vårt styresett, med lokaldemokratiet som en viktig bærer av begge deler.

Denne våren har det vært et ekstra stort press på kommuner og fylkeskommuner, og det er selvsagt en forventning til at ordinær drift og tjenestenivå skal skal ytes og aktiviteten skal opprettholdes.

Som kommunedirektør møter du mange forventninger – fra folkevalgte, fra innbyggere og fra egne ansatte. Det er store krav og mange ulike oppgaver.

Den siste tiden har du kanskje følt på et svært stort arbeidspress og ansvar, med krevende prioriteringer og situasjoner.

Vi håper at du har en arbeidssituasjon som bidrar til å opprettholde engasjementet og motivasjon som er nødvendig for å være toppleder i en folkevalgt styrt organisasjon.

Les hele nyhetsbrevet fra Daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker her.

Topplederkonferansen gjennomføres den 27.-28.august 2020

Styret for Norsk Rådmannsforum konkluderte i sitt møte 14.mai 2020 med t Topplederkonferansen 27.-28.august 2020 avholdes som en digital konferanse, med innledere, debattanter og møteledelse i studio i Oslo.

Selv om vi denne gang har en digital møteform så vil det være tilrettelegging for spørsmål, dialog og involvering av deltakerne, og temaene er egnet for engasjement og interesse blant kommune- og fylkesdirektører, rådmenn og fylkesrådmenn.

Overskrift for Topplederkonferansen er En stemme i samfunnsdebatten?Hvor langt går den faglige uavhengigheten i møtet mellom politikk og byråkrati? Vi belyser og skaper dialog om hvor fritt kommunedirektøren/rådmannen og administrasjonen kan ta egne initiativ og være en stemme i samfunnsdebatten.

Hvor går grensen – og hvordan håndtere balansegangen mellom faglig integritet og tydelige råd opp mot “politisk slagside” og utidig meningsytring?

Konferansen vil også se på Å være toppleder i omskiftelige tider – Hvordan stramme økonomiske rammer og konsekvenser av koronapandemien påvirker kravet og evnen til nytenkning og innovasjon.

Både statsråd Astrup og direktør Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet har takket ja til å innlede. I tillegg vil fylkesrådmann Tine Sundtoft, som leder KS Strategisk råd for innovasjon og forskning innlede.

Mer informasjon om program, innledere og påmelding kommer i løpet av juni 2020.

28. mai 2020

Å lede krisen – webinar 16.og 17.juni 2020

Samfunnsperspektivet, organisasjonens krise og krisekommunikasjon, med og i et rådmanns-/kommunedirektørperspektiv.

Basert på de gode erfaringene fra webinar om kriseledelse i mai så tilbyr vi nå et nytt webinar med samme tema 16. og 17.juni 2020. Tema og opplegg blir i hovedsak likt webinaret i mai, med faglige innlegg, noe teori, egne erfaringer og refleksjon i lukkede grupper.

«Seminaret fungerte glitrende, og var veldig nyttig. I særlig grad vil jeg fremheve gruppesesjonene. Jeg vet ikke hva han gjorde, men han klarte å få oss til å stole på hverandre, og det gav et læringsutbytte som jeg sjeldent opplever i slike seminarer».

Sitat fra deltaker

I forkant av webinaret tilbys alle deltagere en samtale med veileder, slik at det faglige opplegget tilpasses dere som deltar. Dersom det er ønskelig gjennomfører vi også erfaringssamling i etterkant.

Tidsrammen for webinaret vil være ca 4 timer begge dager, med innlagte pauser. Fra kl 10-14 første dag og kl 10.30 -13.30 andre dag. I forkant får du lenke til webinaret, og deltar via egen PC (ev mobiltelefon/nettbrett).

KS har innvilget OU-midler for deltageravgiften, og webinaret er gratis for medlemmer av Norsk Rådmannsforum.

Påmelding innen 5.juni 2020 til daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker på epost gudrun@radmann.no.

«Det er for det første alltid bra å kunne diskutere problemstillinger med andre likesinnede. Vi har en del møteplasser for rådmenn internt i fylket, men få anledninger til å høre mer fra andre deler av landet. For det andre kom dette seminaret på et veldig egnet tidspunkt. Vi står alle oppe i samme krisa og har derfor mange felles referansepunkter. Seminaret ville selvsagt stått seg godt også uten koronakrisa, men felles utfordringer gjorde det hele enda mer relevant.»

Sitat fra deltaker

Fra Cecilie Daae sitt innlegg om kriseledelse, mai 2020

KONTAKT OSS

Norsk Rådmannsforum
C/o Athene Accounting AS
Postboks 4691 Nydalen
0405 Oslo

Email: radmann@athene-group.no