Ble arrangert i Oslo 16. – 17. januar og 17. – 18. januar

«Hvordan skal du som rådmann og toppleder møte kommunenes og fremtidens største utfordringer; bærekraftutfordringene, det grønne skiftet og ikke minst den nødvendige grønne verdiskapingen? Er du forresten i stand til å lede en digitalisert og robotisert kommune? Og vil de nye fylkene bli kontrollstyrende overkommuner?»

  Program Topplederprogrammet januar 2019  Presentasjoner Topplederkonferansen januar 2019   Program for Topplederkonferansen januar 2019