Styre

Styret i Norsk Rådmannsforum består i perioden 2016 – 2018 av følgende:
Leder: Hugo Thode Hansen, rådmann i Harstad
Nestleder: Katrine Lereggen, rådmann i Melhus
Toril Eeg, rådmann i Nøtterøy
Britt Elin Steinveg, administrasjonssjef i Tromsø
Arne Sverre Dahl, rådmann i Molde

Organisasjon

Organisasjonen/sekretariatet i Norsk Rådmannsforum består av sekretariatsleder Hans Hagene (deltid) og juridisk rådgiver, advokat Jostein Nordbø (avtale om juridisk bistand til medlemmene).

Regnskapet føres av autorisert regnskapsfører HHB-regnskap i Oslo.


Vedtekter

Vedtektene for NR ligger vedlagt.

  Vedtekter

Økonomi

Norsk Rådmannsforum vedtok på Landsmøtet 2016 Rammebudsjett for 2017-2018.

  Rammebudsjett 2017-2018
  Budsjett 2016

Strategiplan

Norsk Rådmannsforum vedtok på Landsmøtet 2016  ny strategiplan for perioden 2016 – 2018.

  Strategiplan

phone
+47 4811 3020