Norsk Rådmannsforum har følgende målsetting; å bidra til at rådmennene lykkes i stillingen gjennom å tilby førsteklasse kunnskapsbasert opplæring og utvikling samt sikre trygge avtaleforhold. Forumet skal være den mest inspirerende kunnskaps- og kompetansebaserte møteplassen når rådmenn søker faglig og personlig utvikling og støtte til å videreutvikle rådmannsrollen.

Vår faglige virksomhet bygger på bred erfaring gjennom mange år, samtidig som den utvikles i tråd med utviklingen av rådmannsrollen. Norsk Rådmannsforum vedtok på sitt landsmøte i 2016 en videreutvikling av virksomheten, herunder omlegging av kurs- og opplæringsvirksomheten. Styre og administrasjon bruker 2017 til dette arbeidet og en ny struktur vil være på plass fom. 2018. Den innebærer bla en tettere og mer integrert opplæring av nåværende rådmannsskole og lederkonferansen. Et opplegg som vil utgjøre et profesjonelt topplederprogram.

Høsten 2017 vil imidlertid rådmannsskole og Rådmannsforum avvikles i tråd med tidligere år.

Her finner du de aktuelle faglige tilbudene for 1. halvår 2017:


Rådmannsforum 2017

Rådmannsforum 2017 arrangeres 17.–18. august 2017 i Oslo. Forumet er et tilbud til rådmennene der faglig og egen utvikling er i fokus. Programmet fokuserer på ulike sider ved ledelse og ledelsesutfordringer og program for samlingen er klart og sendes medlemmene ca. 20. mai.

Rådmannskolen 2017

Gjennom Rådmannskolen tilbyr Norsk Rådmannsforum et særskilt tilrettelagt program for rådmenn med inntil et par år i stillingen. Det legges særlig vekt på innhold og muligheter i selve rådmannsrollen. Skolen vil i 2017 avvikles i to bolker, og den første ble avviklet i Oslo i forkant av Lederkonferansen i januar. Del to av opplæringen vil foregå i Oslo 16.–17. august 2017, i forkant av Rådmannsforum.


Arkiv

  Program for Lederkonferansen 2017   Program Rådmannsskolen 2017 Del 1   Program Rådmanssforum 2016   Program Rådmansskolen 2016
phone
+47 4811 3020