By: NR-administrator   -  In: Nyheter   -  0   Comments

Topplederkonferansen 2019 arrangeres 22. – 23. august 2019 i Oslo, og er et tilbud til både rådmennene og deres ledergrupper.

Hovedtema er ulike sider ved rådmannsrollen og det å være toppleder. Årets konferanse har som tema «Å lede i krise og bygge tillit», rådmannsbevegelser, ny kommunelov og «Blir rådmannen svekket eller styrket etter valg?».

Under finner du programmet for samlingen

  Program Topplederkonferansen 2019