By: NR-administrator   -  In: Nyheter   -  0   Comments

Topplederkonferansen i 2019 arrangeres 17.–18 januar 2019 i Oslo, og er et tilbud både rådmennene og deres ledergrupper.

Programmet fokuserer på ulike sider ved ledelse og ledelsesutfordringer og har denne gang «endringsledelse i digitaliseringens tidsalder» som ramme og overordnet tema.

Program for topplederkonferansen 2019 ligger vedlagt.

  Program