By: NR-administrator   -  In: Nyheter   -  0   Comments

Den årlige lederkonferansen i 2017 arrangeres 12.–13 januar 2017 i Oslo, og er et tilbud både rådmennene og deres ledergrupper.

Programmet fokuserer på ulike sider ved ledelse og ledelsesutfordringer og har denne gang «endringsledelse i digitaliseringens tidsalder» som ramme og overordnet tema.

Program for lederkonferansen 2017 ligger vedlagt.

  Program
phone
+47 4811 3020