NORSK RÅDMANNSFORUM

Norsk Rådmannsforum er rådmennenes egen, uavhengige medlems- og interesseorganisasjon hvor profesjonelt lederskap og det å lykkes best mulig i rådmannsrollen er i fokus.

Gjennom kurs, konferanser og faglige tilbud av høy kvalitet samt juridisk og annen rådgivning knyttet til rådmannsrollen og viktige sider ved ansettelsesforholdet, gis rådmennene innsikt, kunnskap og inspirasjon og dermed best mulige forutsetninger for å lykkes i den stadig mer krevende rådmannsstillingen.

Følg oss gjerne på vår Facebook-side  

Topplederkonferansen / Rådmannsforum 2019

Den årlige topplederkonferansen arrangeres 22.-23. august 2019.
Invitasjon, faglig program og praktiske opplysninger finner du under nyheter

SAMARBEIDSPARTNERE

 

KLP

 

Mandag den 12.08.19 ble det avholdt telefonisk styremøte i Norsk Rådmannsforum.

Les mer

KF og NR har i dag inngått en avtale om fremtidig samarbeid. Samarbeidet skal bygge på et felles ønske om at rådmenn skal lykkes i sitt arbeid i kommunal og fylkeskommunal sektor.

Les mer

Gjennom Topplederprogrammet tilbyr Norsk Rådmannsforum et særskilt tilrettelagt program for rådmenn med inntil et par år i stillingen. Det legges særlig vekt på innhold og muligheter i selve rådmannsrollen. Programmet gjennomføres to ganger pr år, i januar og i august.

Les mer