NORSK RÅDMANNSFORUM

Norsk Rådmannsforum er rådmennenes egen, uavhengige medlems- og interesseorganisasjon hvor profesjonelt lederskap og det å lykkes best mulig i rådmannsrollen er i fokus.

Gjennom kurs, konferanser og faglige tilbud av høy kvalitet samt juridisk og annen rådgivning knyttet til rådmannsrollen og viktige sider ved ansettelsesforholdet, gis rådmennene innsikt, kunnskap og inspirasjon og dermed best mulige forutsetninger for å lykkes i den stadig mer krevende rådmannsstillingen.

 

 

 

Følg oss gjerne på vår Facebook-side  

Rådmannsforum 2019

Det årlige rådmannsforumet arrangeres 22.-23. august 2019
og invitasjon, faglig program og praktiske opplysninger legges ut her ca 20. mai.

SAMARBEIDSPARTNERE

KLP

 

Gjennom Topplederprogrammet tilbyr Norsk Rådmannsforum et særskilt tilrettelagt program for rådmenn med inntil et par år i stillingen.

Les mer

Topplederkonferansen 2019 arrangeres 22. – 23. august 2019 i Oslo, og er et tilbud til både rådmennene og deres ledergrupper.

Les mer

21. mai 2019

Pensjonerte rådmenn

Norsk Rådmannsforum har fått henvendelse med forespørsel om pensjonerte rådmenn kan være medlem i organisasjonen. 

Les mer